Bezpieczeństwo przy pracach dekarskich

Co roku dochodzi do poważnych obrażeń ciała lub nawet śmierci dekarzy, którzy podczas
pracy spadli z dachu. Wypadki wynikają między innymi z chodzenia po płytach dachowych,
które nie mają wystarczającej nośności, np. po falistych płytach cementowych, płytach ze
szkła czy PCV.

Pracodawca jest odpowiedzialny na zabezpieczenie pracowników przed spadnięciem z dachu i przez dach. Zastosować można na przykład balustrady, siatki bezpieczeństwa czy rusztowania. Przeczytaj, w jaki sposób zabezpieczyć się podczas wykonywania robót dekarskich.

Szczególne zagrożenia

W obliczu szczególnych zagrożeń należy zawsze instalować ochronę przed upadkiem z wysokości z zewnętrznych krawędzi dachu – niezależnie od wysokości budynku. Do zagrożeń tego typu należą silny wiatr, śliska powierzchnia dachu, czy też obecność twardych i ostrych przedmiotów na podłożu.

Jak zapobiegać wypadkom?

  • Stosuj rusztowania, balustrady, mostki, drabiny dachowe i siatki bezpieczeństwa.
  • Stawaj wyłącznie na płytach dachowych sprawdzonych pod kątem zabezpieczenia przed załamaniem się. Oceniaj wiek, stan i jakość płyt, jak również rozstaw łat.
  • Przed przystąpieniem do montażu płyt czytaj instrukcje producenta.
  • Przed wpuszczeniem innych na dach dbaj o zakrycie otworów, np. za pomocą płyt o odpowiedniej nośności. Pamiętaj o zabezpieczeniu przed upadkiem z wysokości także podczas montażu płyt – niezależnie od wysokości spadu.
  • Podczas korzystania z podnośnika dachowego i lin bezpieczeństwa postępuj
    zgodnie instrukcjami producenta.

Ilustracja pokazuje prawidłowe odległości

Prace przy podstawie dachu

Rusztowania stosowane w celu zapobieżenia upadkowi z podstawy dachu muszą być wyposażone w pełną osłonę – zarówno na podeście, jak i balustradzie. Poza kontur rusztowania nic nie może wystawać, nawet rury samego rusztowania.

Podest rusztowania nie może znajdować się niżej niż 0,5 metra poniżej górnej części podstawy dachu.

 


" "

Prace z pokryciem dachowym

Podczas montażu dachu należy zawsze zabezpieczyć pracowników przed upadkiem w głąb budynku – niezależnie jego ysokości. W tym celu można zastosować połączenie siatki bezpieczeństwa z mostkami.

Na spadzistych dachach można także zastosować posortowane według wytrzymałości łaty C18. Łaty te muszą mieć rozmiary co najmniej 38 × 73 mm, odstępy między nimi mogą wynosić maks. 1 m, a odległość od górnej krawędzi do górnej krawędzi nie może przekraczać 46 cm.

 


Ilustracja pokazuje prawidłowe odległości

Dachy o nachyleniu poniżej 15 stopni

Jeśli nachylenie dachu jest mniejsze niż 15 stopni, a wysokość spadu przekracza 3,5 metra, to na krawędzi dachu należy ustawić poręcz o wysokości 1 metra lub zamontować inny rodzaj ogrodzenia co najmniej 2 metry od krawędzi dachu. 

Pamiętaj, że szelki bezpieczeństwa nie mogą zastąpić zbiorowych środków ochrony, takich jak np. balustrady, jeśli zadania wykonywane są przez pracowników łącznie przez ponad 4 godziny. Pamiętaj o zasłanianiu otworów w dachu!


Ilustracja pokazuje prawidłowe odległości

Dachy o nachyleniu powyżej 15 stopni

Jeśli nachylenie dachu przekracza 15 stopni, należy zabezpieczyć podstawę dachy, np. za pomocą osłony.

Zasada ta ma zastosowanie, gdy wysokość podstawy dachu przekracza 2 metry, a  racownicy mają pracować na wysokości ponad 5 metrów.

W przypadku ścian szczytowych
balustradę należy zainstalować, jeśli wysokość przekracza 2 metry.

 

Zapoznaj się z przepisami

W niniejszej publikacji podajemy tylko najważniejsze zasady dotyczące bezpieczeństwa podczas robót dekarskich. Więcej na ten temat można dowiedzieć się w wytycznych Duńskiej Inspekcji Pracy, jak również w podręczniku dot. bhp oraz prac budowlanomontażowych opracowanym przez organizację branżową BFA Bygge & Anlæg.

Upadek z wysokości podczas prac dekarskich, Wytyczne Duńskiej Inspekcji Pracy, 2014 (w jęz. duńskim)
Upadek z wysokości na placu budowy, Wytyczne Duńskiej Inspekcji Pracy, 2014 (w jęz. duńskim)
Podręcznik – Środowisko pracy w sektorze budowlanym (BFA)

Masz pytania?

Kontakt do Duńskiej Inspekcji Pracy (Arbejdstilsynet)
Godziny otwarcia
Poniedziałki - Wtorki: 8 - 15
Piątki: 8 - 14

+45 70 12 12 88
Naciśnij na 9 dla uzyskania pomocy w języku angielskim
at@at.dk

: 17-04-2024