Bądź bezpieczny! Używaj środków ochrony indywidualnej

Wielu pracowników branży budowlanej co roku odnosi poważne obrażenia w pracy. Dlatego
ważne jest, aby na placu budowy stale pamiętać o bezpieczeństwie i odpowiednio się chronić.
Jeśli nie jest możliwe w pełni bezpieczne zaplanowanie, zorganizowanie i wykonanie pracy,
należy zastosować odpowiednie środki ochrony indywidualnej.

Pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia niezbędnych środków ochrony indywidualnej i upewnienia się, że pracownicy ich używają. Pracodawca musi również poinformować o zagrożeniach, które mogą wynikać z nieużywania sprzętu ochronnego oraz poinstruować pracowników w kwestiach jego używania, czyszczenia i przechowywania.

Środki ochrony muszą być odpowiednie do wykonywanej pracy i muszą być  patrzone znakiem CE. Należy je wybierać tak, aby zapewniały maksymalna ochronę, a następnie utrzymywać je w dobrym stanie. Należy też dbać o dostępność ich instrukcji obsługi. Jeśli dane miejsce pracy wymaga zastosowania środków ochrony indywidualnej, należy poinformować o tym za pomocą odpowiednich tabliczek.

Poniżej podajemy szereg informacji na temat stosowania środków ochrony indywidualnej.

Maska oddechowa – pamiętaj o właściwym filtrze

Filtry cząsteczek stałych:

Filtr cząstek stałych klasy P1 zapewnia ograniczoną ochronę przed pyłem – jednak nie azbestowym ani kwarcowym.
Filtr cząstek stałych klasy P2 zapewnia ochronę przed szkodliwym dla zdrowia pyłem – także azbestowym i kwarcowym – oraz przed ciekłymi aerozolami.
Filtr cząstek stałych klasy P3 zapewnia taką samą ochronę, jak filtr P2, a dodatkowo zabezpiecza także przed bakteriami i wirusami.

Filtry gazowe:

Typ A chroni m.in. przed benzyną lakową, toulenem, ksylenem i innymi rozpuszczalnikami o temperaturze wrzenia powyżej 65 °C.
Typ B chroni m.in. przed chlorem i cyjanowodorem.
Typ E chroni m.in. przed dwutlenkiem siarki.
Typ K chroni m.in. przed amoniakiem.

Jak stosować dany środek ochrony?

Kask

Kask należy nosić, gdy istnieje ryzyko uderzenia przez przedmioty, materiały lub narzędzia, lub gdy istnieje niebezpieczeństwo zgniecenia.

 


Szelki bezpieczeństwa

Szelki należy mieć na sobie, jeśli nie jest możliwe zastosowanie zbiorowego zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości, takiego jak np. balustrady. Szelki można nosić np. przy krótkotrwałych (do ok. 4 godz.) pracach dekarskich. Należy pamiętać, że sprzęt zapobiegający spadnięciu jest zawsze bezpieczniejszy, niż sprzęt łagodzący upadki.


Ochronniki słuchu

Nauszniki należy nosić w przypadku hałasu grożącego uszkodzeniem słuchu, tj. dźwięków o natężeniu przekraczającym 85 dB(A).

 


Odzież robocza

Podczas pracy w miejscach o dużym natężeniu ruchu należy nosić odzież odblaskową.

 


Ochrona oczu lub twarzy

Ochrony oczu należy używać podczas prac stwarzających zagrożenie dla oczu. W zależności od stopnia zagrożenia konieczne być może zastosowanie osłony obejmującej całą twarz. Dotyczy to na przykład sytuacji, w których istnieje ryzyko wyrzucania cząsteczek lub pyłu, rozprysków żrących substancji lub szkodliwego promieniowania podczas prac spawalniczych.


Obuwie ochronne

Obuwie ochronne należy nosić, gdy istnieje niebezpieczeństwo spadnięcia przedmiotów na stopę. Buty ochronne muszą być wyposażone w podeszwę antyprzebiciową, jeśli istnieje niebezpieczeństwo nadepnięcia na spiczaste lub ostre obiekty. 


Maska oddechowa

Ochronę dróg oddechowych należy stosować, gdy podczas pracy istnieje ryzyko wciągnięcia do płuc pyłów, dymu, gazów lub oparów.

Należy pamiętać o zastosowaniu właściwego filtra cząsteczek stałych i filtra gazowego.

Zapoznaj się z przepisami

W niniejszej publikacji podajemy tylko najważniejsze zasady dotyczące stosowania sprzętu ochronnego. Więcej na ten temat można dowiedzieć się w rozporządzeniu i wytycznych Duńskiej Inspekcji Pracy, jak również w podręczniku dot. bhp oraz prac budowlano-montażowych opracowanym przez organizację branżową BFA Bygge & Anlæg.

Ochrona słuchu, Wytyczne Duńskiej Inspekcji Pracy, 2009 (w jęz. duńskim)
Kaski ochronne, Wytyczne Duńskiej Inspekcji Pracy, 2007 (w jęz. duńskim)
Odzież odblaskowa, Wytyczne Duńskiej Inspekcji Pracy, 2015 (w jęz. duńskim)
Obuwie ochronne, Wytyczne Duńskiej Inspekcji Pracy, 2007 (w jęz. duńskim)
Zabezpieczenie przez upadkiem z wysokości, Wytyczne Duńskiej Inspekcji Pracy, 2007 (w jęz. duńskim)
Zabezpieczenie przez upadkiem z wysokości, Wytyczne Duńskiej Inspekcji Pracy, 2007 (w jęz. duńskim) Podręcznik – Środowisko pracy w sektorze budowlanym (BFA)

Masz pytania?

Kontakt do Duńskiej Inspekcji Pracy (Arbejdstilsynet)
Godziny otwarcia
Poniedziałki - Wtorki: 8 - 15
Piątki: 8 - 14

+45 70 12 12 88
Naciśnij na 9 dla uzyskania pomocy w języku angielskim
at@at.dk

: 17-04-2024