Twój podręcznik: Prace elewacyjne

Odnośniki do wybranych rozdziałów na temat prac remontowych, zabezpieczeń przed upadkiem z wysokości, stosowania środków ochrony indywidualnej i in. w podręczniku ‘Środowisko pracy w sektorze budowlanym’.

Organizacja branżowa ds. bhp w budownictwie ‘BFA Bygge & Anlæg’ opracowała podręcznik dla pracodawców i pracowników. Podręcznik ma służyć jako kompendium wiedzy o bhp, a także zbiór wskazówek w zakresie dobrych praktyk bezpieczeństwa i postępowania zgodnie z duńskimi przepisami bhp.

‘BFA Bygge & Anlæg’ to organizacja branżowa ds. bhp w budownictwie. W jej skład której wchodzą przedstawiciele stron społecznych, tj. zarówno stowarzyszenia pracodawców, jak i związki zawodowe.

Wybrane rozdziały o pracach elewacyjnych

Prace remontowe
Ocena stanu, ochrona przed kurzem itd.

Ochrona przed upadkiem z wysokości
Ochrona przed upadkiem z wysokości podczas prac elewacyjnych, budowlanych, wymiany okiem itd.

Środki ochrony indywidualnej
Odpowiedzialność pracodawcy i pracownika, oznakowanie itd. 

Ocena ciężaru do podniesienia
Techniki podnoszenia i przenoszenia, rozplanowanie miejsca pracy, korzystanie z pomocy technicznych itp.

Drogi dostępowe
Schody, drabiny, autostrady, drogi ewakuacyjne itp.

Organizacja placu budowy
Organizacja dostępu do placu budowy, ład i porządek w miejscu pracy, ogrodzenia itp.

Środki bezpieczeństwa w okresie zimowym
Ochrona przed oddziaływaniem wody, deszczu, gradu, śniegu, zimna i ciemności

Masz pytania?

Skontaktuj się z BFA Bygge & Anlæg
– Organizacją branżową ds. bhp w budownictwie

Dyżur telefoniczny
Poniedziałek-piątek: 9-15
+45 51 91 14 00

kontakt@bfa-ba.dk

www.bfa-ba.dk

: 08-07-2024