Bezpieczeństwo podczas prac z rusztowaniami

Każdego roku na placach budowy dochodzi do poważnych wypadków, gdy pracownicy spadają z rusztowań. Ryzyko dotyczy zarówno monterów, którzy rozstawiają i składają rusztowania, jak i pracowników budowlanych przebywających na rusztowaniach np. podczas prac remontowych.

Pracodawca jest zobowiązany zapewnić bezpieczeństwo pracownikom korzystającym z rusztowań. Bezpieczeństwo można zwiększyć na przykład instalując pionową poręcz lub rozstawiając rusztowania w bezpiecznej kolejności. Jeśli nie jest to możliwe, należy zastosować szelki bezpieczeństwa.

Równie istotne jest zapewnienie bezpiecznego wejścia na rusztowanie i zejścia z niego, jak również takie zamocowanie podestów, aby nie przesuwały się ani nie przechylały.

Poniżej podane są informacje o bezpieczeństwie podczas rozstawiania, składania i
wykorzystywania rusztowań.

Pamiętaj!

  • Przymocowane rusztowania o wysokości przekraczającej 2 metry muszą być opatrzone tabliczką z informacją o klasie rusztowania i jego przeznaczeniu.
  • Rusztowania systemowe (np. fasadowe lub murarskie) o wysokości przekraczającej 3 metry rozstawiać może wyłącznie specjalnie przeszkolony
    personel o kwalifikacjach poświadczonych pismem Duńskiej Inspekcji Pracy. Za udokumentowanie tego odpowiedzialność ponosi pracodawca.
  • Rusztowania należy rozstawiać zgodnie z przepisami bhp oraz instrukcjami producenta. Instrukcje producenta i ew. instrukcje dodatkowe muszą być dostępne w miejscu rozstawiania rusztowania. Instrukcje muszą być dostępne w języku duńskim oraz w języku zrozumiałym dla pracowników.

Ilustracja pokazuje prawidłowe odległości

Przed przystąpieniem do prac dekarskich należy przy podstawie dachu ustawić rusztowanie wyposażone w poziomą i pionową osłonę zapobiegającą upadkowi z wysokości. Osłona pionowa musi mieć wysokość do najmniej 1 metra.

Podczas prac dekarskich rusztowanie musi być zamocowane do elewacji w kilku miejscach. Ten sam wymóg obowiązuje, gdy rusztowanie jest zakryte folią lub gdy jest na nim montowany elektryczny podnośnik lub zsyp na odpady.

Pamiętaj o dopasowaniu odległości między ścianą a rusztowaniem do wykonywanej pracy. Na przykład przy montażu okien odstęp ten powinien wynosić od 10 do 15 cm. To samo dotyczy tynkowania i filcowania.

Odległość między ścianą a rusztowaniem nigdy nie może przekraczać 30 cm. Jeśli konieczne jest zastosowanie większego odstępu, należy zainstalować balustrady wewnętrzne.

Jeśli konieczne jest chodzenie pod rusztowaniem, należy zapewnić ramę na całą długość i pamiętać o szczelnych osłonach.

Rusztowanie można ustawiać wyłącznie na twardej i stabilnej powierzchni, a wysokość klocków do jego posadowienia nie może przekraczać 20 cm.


Wszystkie rusztowania muszą być wyposażone w bezpieczne drogi dostępowe, np. w postaci schodów lub drabin.

Rusztowania muszą być usztywnione, np. za pomocą przekątnych profili.

Podesty rusztowania znajdujące się na wysokości 2 metrów lub wyższej muszą być w pełni otoczone balustradami z listwami na wysokości dłoni, kolan oraz stóp.

Wysokość klocków do posadowienia rusztowania nie może przekraczać 20 cm.


Przy używaniu rusztowania przejezdnego należy upewnić się, że nie ma niebezpieczeństwa jego przewrócenia się. Należy zawsze przestrzegać instrukcji producenta i m.in. sprawdzać maks. wysokość rusztowania i kwestie związane z zastosowaniem podpór.

W przypadku rusztowań przejezdnych, w których ruch pionowy odbywa się za pomocą drabin, nie wolno nic trzymać w dłoni.

 


 

Koła rusztowań przejezdnych muszą mieć możliwość hamowania i muszą być zabezpieczone przed wypadnięciem.

 

Zapoznaj się z przepisami

W niniejszej publikacji podajemy tylko najważniejsze zasady dotyczące bezpieczeństwa podczas prac z wykorzystaniem rusztowań. Więcej na ten temat można dowiedzieć się w rozporządzeniu i wytycznych Duńskiej Inspekcji Pracy, jak również w podręczniku dot.bhp oraz prac budowlano-montażowych opracowanym przez organizację branżową BFA Bygge & Anlæg.

Odpowiedzialność pracownika ustawiającego rusztowanie, Wytyczne Duńskiej Inspekcji Pracy, 2015 (w jęz. duńskim) Upadek z wysokości podczas prac dekarskich, Wytyczne Duńskiej Inspekcji Pracy, 2014 (w jęz. duńskim) Zabezpieczenie przez upadkiem z wysokości, Wytyczne Duńskiej Inspekcji Pracy, 2007 (w jęz. duńskim) Podręcznik – Środowisko pracy w sektorze budowlanym (BFA)

Masz pytania?

Kontakt do Duńskiej Inspekcji Pracy (Arbejdstilsynet)
Godziny otwarcia
Poniedziałki - środa: 8 - 15
Wtorki: 8 - 18
Piątki: 8 - 14

+45 70 12 12 88
Naciśnij na 9 dla uzyskania pomocy w języku angielskim
at@at.dk

: 01-09-2023