Spring over hovedmenu

Twój podręcznik: Rozbiórka

Odnośniki do wybranych rozdziałów na temat prac rozbiórkowych, usuwania betonu, stosowania środków ochrony indywidualnej i in. w podręczniku ‘Środowisko pracy w sektorze budowlanym’. Podręcznik opracowała organizacja branżowa ds. bhp w budownictwie ‘BFA Bygge & Anlæg’.

Organizacja branżowa ds. bhp w budownictwie ‘BFA Bygge & Anlæg’ opracowała podręcznik dla pracodawców i pracowników. Podręcznik ma służyć jako kompendium wiedzy o bhp, a także zbiór wskazówek w zakresie dobrych praktyk bezpieczeństwa i postępowania zgodnie z duńskimi przepisami bhp.

‘BFA Bygge & Anlæg’ to organizacja branżowa ds. bhp w budownictwie. W jej skład której wchodzą przedstawiciele stron społecznych, tj. zarówno stowarzyszenia pracodawców, jak i związki zawodowe.

Wybrane rozdziały o pracach rozbiórkowych

Rozbiórka
Planowanie, badania, ochrona przed pyłem, azbestem, PCB i in.

Usuwanie betonu
Wyzwania wiążące się z użyciem młota dłutującego itp.

Środki ochrony indywidualnej
Odpowiedzialność pracodawcy i pracownika, oznakowanie itd.

Ocena ciężaru do podniesienia
Techniki podnoszenia i przenoszenia, rozplanowanie miejsca pracy, korzystanie z pomocy technicznych itp.

Drogi dostępowe
Schody, drabiny, autostrady, drogi ewakuacyjne itp.

Organizacja placu budowy
Organizacja dostępu do placu budowy, ład i porządek w miejscu pracy, ogrodzenia itp.

Masz pytania?

Skontaktuj się z BFA Bygge & Anlæg
– Organizacją branżową ds. bhp w budownictwie

Dyżur telefoniczny
Poniedziałek-piątek: 9-15
+45 51 91 14 00

kontakt@bfa-ba.dk

www.bfa-ba.dk

: 26-06-2023