Spring over hovedmenu

Sikkerhed ved tagarbejde

Hvert år er der personer, der kommer alvorligt til skade eller dør, fordi de styrter ned fra et tag, når de er på arbejde. Ulykkerne sker blandt andet, når ansatte går på tagplader, der ikke er bæredygtige, som fx cementbølgeplader, glasplader og PVC-plader.

Det er arbejdsgiverens ansvar at sikre, at de ansatte ikke styrter ned fra eller gennem taget. Det kan fx ske ved brug af rækværk, sikkerhedsnet og stillads. Læs her, hvordan I udfører tagarbejdet sikkert.

Særlig fare

Ved særlig fare skal I altid sikre mod nedstyrtning ved tagets udvendige kanter, uanset hvor høj bygningen er. Det kan være ved kraftig vind, hvis taget er glat, eller hvis der er hårde og skarpe genstande på jorden.

Sådan undgår I ulykker

  • Brug stilladser, rækværker, gangbroer, tagstiger og sikkerhedsnet.
  • Betræd kun pladetage, hvis I har undersøgt, at pladerne sikrer mod gennemstyrtning. Vurdér pladernes alder og tilstand, lægteafstand og – kvalitet.
  • Læs pladeleverandørens brugsanvisning, før I monterer dem.
  • Dæk åbninger i taget, fx med bæredygtige plader, inden I går på taget. Husk, at der også skal sikres mod nedstyrtning ved montagefronten af pladerne uanset faldhøjde.
  • Følg leverandørens brugsanvisning, når I bruger taglift, herunder anvendelse af sikkerhedsline.

Illustrationen viser de korrekte afstande

Arbejde ved tagfoden

De stilladser, I bruger til at undgå fald ved tagfoden, skal have en såkaldt kasseskærm med tæt afdækning på stilladsdækket og rækværket. Der må ikke være genstande, der rager op, som fx stilladsrør. 

Stilladsdækket må højst være 0,5 meter under oversiden af tagfoden.

 


" "

Arbejde med taglægning

Når I lægger tag, skal I altid forebygge fald ned i bygningen, uanset faldhøjden. Det kan fx gøres som en kombination af sikkerhedsnet og gangbroer.

På hældende tage kan I også montere styrkesorterede C18 taglægter. Taglægterne skal være mindst 38 x 73 mm med et max spænd på 1 meter, og afstanden fra overkant til overkant må ikke være mere 46 cm 

 


Illustrationen viser de korrekte afstande

Taghældning under 15 grader

Hvis taget hælder under 15 grader, og faldhøjden er mere end 3,5 meter, skal I ved tagkanten fx opsætte et rækværk på 1 meter eller afskærme, så I er mindst 2 meter fra tagkanten.

Vær opmærksom på, at sikkerhedsliner ikke kan erstatte kollektiv sikring som fx rækværk, hvis jeres arbejde samlet varer mere end ca. 4 timer. Husk at overdække huller i tagfladen. 


Illustrationen viser de korrekte afstande

Taghældning over 15 grader

Hvis taget hælder mere end 15 grader, skal I sikre ved tagfoden, fx med en skærm. Det gælder, hvis højden ved tagfoden er mere end 2 meter, og I skal arbejde højere end 5 meter.

Ved gavle skal I opsætte et rækværk, når højden er mere end 2 meter.

 

Få mere viden om reglerne

Bemærk, at vi her har fremhævet de vigtigste regler om sikkerhed ved tagarbejde. Du kan få mere at vide om reglerne i Arbejdstilsynets vejledninger og i 'Håndbogen - arbejdsmiljø i bygge og anlæg', som er udarbejdet af Branchefællesskabet for arbejdsmiljø i Bygge & Anlæg (BFA Bygge & Anlæg).

Fald fra højden ved arbejde på tage, AT-vejledning, 2014
Fald fra højden på byggepladser, AT-vejledning, 2014
Håndbogen - arbejdsmiljø i bygge og anlæg (BFA Bygge & Anlæg)

Har du spørgsmål?

Kontakt Arbejdstilsynet

Telefontid:
Mandag - Torsdag: 8 - 15
Fredag: 8 - 14
+45 70 12 12 88

at@at.dk

Sidst opdateret: 11-04-2024