Spring over hovedmenu

Din håndbog - arbejde på tage

Links til udvalgte kapitler om tagarbejde, sikring mod nedstyrtning og ergonomi i 'Håndbog om arbejdsmiljø i bygge og anlæg'. Bogen er produceret af BFA Bygge & Anlæg.

BFA Bygge & Anlæg har lavet en håndbog til dig og dine ansatte. Håndbogen er et opslagsværk om arbejdsmiljø og vejleder i god arbejdsmiljøpraksis, samt hvordan I kan leve op til reglerne i den danske arbejdsmiljølov.

BFA Bygge & Anlæg er et branchefællesskab for arbejdsmiljø, som består af repræsentanter for arbejdsmarkedets parter, dvs. både arbejdsgiverforeninger og fagforbund.

Udvalgte kapitler om arbejde på tage

Arbejde på tage
Rækværk, stilladser, markering, afskærmning, faldsikringsudstyr, tækkebroer, taghældning m.m.

Sikring mod nedstyrtning
Sikring mod nedstyrtning ved åbne facader, elementbyggeri, udskiftning af vinduer m.m.

Vurdering af løft
Løfte- og bæreteknik, indretning af arbejdsstedet, brug af tekniske hjælpemidler m.m.

Adgangsveje
Trapper, stiger, køreveje, flugtveje m.m.

Byggepladsens indretning
Indretning af adgangen til pladsen, orden på byggepladsen, afskærmning m.m.

Vinterforanstaltninger
Sikring mod gener fra vand, regn, hagl, sne, kulde og mørke.

Sidst opdateret: 02-08-2023