Spring over hovedmenu

Beskyt jer med personlige værnemidler

Mange ansatte i byggeriet kommer hvert år alvorligt til skade på arbejdet. Derfor er det vigtigt, at I på byggepladsen konstant har fokus på sikkerhed, og at I beskytter jer korrekt. Hvis arbejdet ikke på anden måde kan planlægges, tilrettelægges og udføres forsvarligt, kan I anvende personlige værnemidler.

Arbejdsgiveren har pligt til at udlevere de nødvendige værnemidler og sikre, at de ansatte bruger dem. Arbejdsgiveren skal også oplyse om faren ved at lade være med at bruge værnemidlet og instruere de ansatte i, hvordan de skal bruge, rengøre og opbevare det.

Værnemidlerne skal være egnede til arbejdet og være CE-mærkede. I skal vælge og vedligeholde dem, så de yder optimal beskyttelse, og der skal være brugsanvisning til. Hvis der er brug for personlige værnemidler på arbejdsstedet, skal det altid skiltes.

Her kan I læse mere om, hvordan I beskytter jer med personlige værnemidler.

Åndedrætsværn - brug det rigtige filter

Partikelfiltre

Partikelfilter klasse P1 beskytter begrænset mod støv – ikke mod asbest og kvartsstøv.

Partikelfilter klasse P2 beskytter mod sundhedsskadeligt støv – også mod asbest og kvartsstøv samt væskeformige aerosoler.

Partikelfilter klasse P3 beskytter som klasse P2 samt mod bakterier og virus.

Gasfiltre

Type A beskytter bl.a. imod mineralsk terpentin, toluen, xylen og andre opløsningsmidler med kogepunkt over 65 grader C.

Type B beskytter imod fx chlor og cyanbrinte.

Type E beskytter imod fx svovldioxid.

Type K beskytter imod fx ammonia.

Hvornår skal værnemidlet bruges?

Hjelm

Brug hjelm, hvis der er risiko for, at blive ramt af gods, materialer eller værktøj, og hvor der er fare for at blive klemt.

 


Faldsikring

Brug faldsikring, hvis det ikke er muligt at bruge kollektiv sikring som fx rækværker. Faldsikringsudstyr kan fx bruges ved kortvarigt tagarbejde op til ca. 4 timers arbejde. Vær opmærksom på, at faldhindrende udstyr er mere sikkert end falddæmpende udstyr.

 


Høreværn

Brug høreværn ved høreskadende støj over 85 dB(A).

 


Arbejdsbeklædning

Brug reflekstøj ved arbejde på trafikerede arealer.

 


Øjenværn eller visir

Brug øjenværn, hvis arbejdet indebærer en risiko for øjnene, og brug visir hvis det er nødvendigt at beskytte hele ansigtet. Det gælder fx, hvis der er risiko for flyvende partikler og støv eller sprøjt fra ætsende stoffer og skadelig stråling ved svejsearbejde.

 


Sikkerhedssko

Brug sikkerhedssko, hvis der er genstande, der kan falde ned på din fod.

Sikkerhedsskoene skal have en værnesål, hvis der er risiko for at træde spidse eller skarpe genstande op i foden.

 


Åndedrætsværn

Brug åndedrætsværn, hvis der fx er risiko for at indånde støv, røg, gasser eller dampe under arbejdet.

Vær opmærksom på at bruge det korrekte partikel- og gasfilter.

 

Få mere viden om reglerne

Bemærk, at vi her har fremhævet de vigtigste regler om brug af værnemidler. I kan få mere at vide om reglerne i Arbejdstilsynets vejledninger og bekendtgørelse og i 'Håndbogen - arbejdsmiljø i bygge og anlæg', som er udarbejdet af Branchefællesskabet for arbejdsmiljø i Bygge & Anlæg (BFA Bygge & Anlæg).

Høreværn, AT-vejledning, 2009 Beskyttelseshjelme, AT-vejledning, 2007 Reflekstøj, AT-vejledning, 2015 Værnefodtøj, AT-vejledning, 2007 Faldsikring, AT-vejledning, 2007 Håndbogen - arbejdsmiljø i Bygge og Anlæg (BFA Bygge & Anlæg)

Har du spørgsmål?

Kontakt Arbejdstilsynet

Telefontid:
Mandag - onsdag: 8 - 15
Torsdag: 8 - 18
Fredag: 8 - 14
+45 70 12 12 88

at@at.dk