Spring over hovedmenu

Din håndbog: Facadearbejde

Links til udvalgte kapitler om renovering, sikring mod nedstyrtning, brug af personlige værnemidler mv. i ’Håndbogen - arbejdsmiljø i bygge og anlæg’. Bogen er produceret af BFA Bygge & Anlæg.

BFA Bygge & Anlæg har lavet en håndbog til dig og dine ansatte. Håndbogen er et opslagsværk om arbejdsmiljø og vejleder i god arbejdsmiljøpraksis, samt hvordan I kan leve op til reglerne i den danske arbejdsmiljølov.

BFA Bygge & Anlæg er et branchefællesskab for arbejdsmiljø, som består af repræsentanter for arbejdsmarkedets parter, dvs. både arbejdsgiverforeninger og fagforbund.

Udvalgte kapitler om facadearbejde

Renovering

Tilstandsvurdering, sikring mod støv m.m.

Sikring mod nedstyrtning

Sikring mod nedstyrtning ved åbne facader, elementbyggeri, udskiftning af vinduer m.m.

Personlige værnemidler

Arbejdsgiverens og ansattes ansvar, mærkning m.m.

Vurdering af løft

Løfte- og bæreteknik, indretning af arbejdsstedet, brug af tekniske hjælpemidler m.m.

Adgangsveje

Trapper, stiger, køreveje, flugtveje m.m.

Byggepladsens indretning

Indretning af adgangen til pladsen, orden på byggepladsen, afskærmning m.m.

Vinterforanstaltninger<

Sikring imod gener fra vand, regn, hagl, sne, kulde og mørke

Sidst opdateret: 04-09-2023