Spring over hovedmenu

Din håndbog: Nedrivning

Links til udvalgte kapitler om nedrivning, fjernelse af beton, brug af personlige værnemidler mv. i 'Håndbogen - arbejdsmiljø i bygge og anlæg'. Bogen er produceret af BFA Bygge & Anlæg.

BFA Bygge & Anlæg har lavet en håndbog til dig og dine ansatte. Håndbogen er et opslagsværk om arbejdsmiljø og vejleder i god arbejdsmiljøpraksis, samt hvordan I kan leve op til reglerne i den danske arbejdsmiljølov.

BFA Bygge & Anlæg er et branchefællesskab for arbejdsmiljø, som består af repræsentanter for arbejdsmarkedets parter, dvs. både arbejdsgiverforeninger og fagforbund.

Udvalgte kapitler om nedrivning

Nedrivning
Planlægning, undersøgelser, sikring mod støv, asbest, PCB m.m.

Fjernelse af beton
Udfordringer med brug af mejselhammer og lignende.

Personlige værnemidler
Arbejdsgiverens og ansattes ansvar, mærkning m.m.

Vurdering af løft
Løfte- og bæreteknik, indretning af arbejdsstedet, brug af tekniske hjælpemidler m.m.

Adgangsveje
Trapper, stiger, køreveje, flugtveje m.m.

Byggepladsens indretning
Indretning af adgangen til pladsen, orden på byggepladsen, afskærmning m.m.

Sidst opdateret: 30-04-2024