Zapobiegaj rozprzestrzenianiu się koronawirusa

Dowiedz się więcej o duńskich wymaganiach ustawowych i zaleceniach

Wytyczne dla pracodawców zatrudniających pracowników zagranicznych

  • Poinstruuj pracowników zagranicznych przed ich przybyciem do firmy o zaleceniach Departamentu Zdrowia.
  • Dokonaj wraz z pracownikami przeglądu specjalnych działań firmy związanych z koronawirusem, np. miejsca dezynfekcja rąk, dzielenie się narzędziami, duży dystans w różnych sytuacjach roboczych i tym podobne.
  • Skorzystaj z plakatu Departamentu Zdrowia 'Dobre rady - Dobre nawyki', który został przetłumaczony na kilka języków.
Plakatu: Dobre rady - Dobre nawyki
: 22-05-2023