Należy powstrzymać nadużycia - Pozwólcie nam sobie pomóc

Pracodawcy w Danii mają obowiązek przeciwdziałać nadużyciom, w tym mobbingowi i molestowaniu seksualnemu. Jeżeli dojdzie do wystąpienia nadużyć, pracodawcy są zobowiązani do podjęcia odpowiednich działań.

Nadużycia w miejscu pracy stanowią poważny problem w środowisku pracy i mogą mieć poważne konsekwencje dla miejsca pracy jako całości, jak również dla poszczególnych osób. Nadużycia mogą, między innymi, zwiększać ryzyko wystąpienia stresu i chorób wywołanych stresem, takich jak, na przykład, depresja.

Aby przeciwdziałać występowaniu nadużyć, powinniście rozmawiać w miejscu pracy między innymi o tym, w jaki sposób traktujecie się nawzajem i w jaki sposób ze sobą rozmawiacie.

Kiedy zachowanie lub działanie stanowi nadużycie?

Działaniem lub zachowaniem stanowiącym nadużycie mogą być na przykład:

  • obraźliwe uwagi
  • dyskryminacja
  • nieprzyjemne dokuczanie
  • obmawianie
  • wykluczenie ze środowiska społecznego i zawodowego
  • wyzwiska
  • wyśmiewanie
  • milczenie w odpowiedzi na pytania lub próby podjęcia rozmowy.

Tego rodzaju działania mogą być wykonywane świadomie lub nieświadomie przez np. współpracowników, przełożonych, klientów bądź kontrahentów.

Mogą istnieć różne sposoby postrzegania tego, co jest nadużyciem, a co nim nie jest. Decydujące znaczenie ma tutaj to, czy osoba będąca obiektem tych działań, odbiera je jako poniżające. Z uwagi na to, że każdy człowiek ma inne granice, istotne jest, żeby rozmawiać w miejscu pracy o zakresie swoich granic.

Uzyskaj pomoc

Zadzwoń anonimowo na naszą infolinię ds. nadużyć pod numer tel. +45 70 22 12 80 (pon.-czw.: 8-15, pt.: 8-14). Pracownicy infolinii odbierają połączenia w języku angielskim.

: 22-05-2023