Wypadek w miejscu pracy - Twoje prawa jako pracownika

Osoba, która ulegnie wypadkowi w miejscu pracy lub nabędzie chorobę zawodową, powinna zgłosić to do Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (Urząd ds Wypadków przy Pracy). Aby uzyskać odszkodowanie wpadek musi być ponadto uznany jako wypadek w miejscu pracy.

Jeśli osoba ulegnie wypadkowi w miejscu pracy, należy to zgłosić do Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (Urząd ds Wypadków przy Pracy). W większości przypadków to pracodawca lub lekarz zgłasza wypadek w miejscu pracy, ale mogą zaistnieć sytuacje, w których osoba poszkodowana sama musi zgłosić wypadek.

Co to znaczy "wypadek w miejscu pracy"?

Odróżnia się dwa rodzaje wypadków w miejscu pracy:

  • Wypadki przy pracy
  • Choroby zawodowe

Wypadek to szkoda fizyczna lub psychiczna spowodowana zdarzeniem w pracy, która występuje nagle lub w ciągu 5 dni. Na przykład: Twój palec zostaje obcięty przez maszynę.

Choroba zawodowa jest to choroba spowodowana pracą lub warunkami pracy. Choroba może pojawić się z powodu negatywnego wpływu, który trwa przez krótszy lub dłuższy czas. Na przykład: Twój słuch jest osłabiony po latach pracy w hałaśliwym środowisku pracy.

Kto zgłasza wypadek w miejscu pracy?

Jeśli ulegniesz wypadkowi wykonując swoją pracę, Twój pracodawca ma obowiązek zgłoszenia wypadku do Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (Urząd ds Wypadków przy Pracy). Jeśli istnieje podejrzenie choroby zawodowej, należy udać się do lekarza, który wykona odpowiednie badania. Można również zgłosić wypadek w miejscu pracy kontaktując się z firmą ubezpieczeniową pracodawcy lub Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (Urząd ds Wypadków przy Pracy).

Szczególne okoliczności, w których pracownicy mogą zgłosić wypadek w miejscu pracy

Mogą wystąpić sytuacje, w których pracownik, np. pracownik oddelegowany, sam musi zgłosić wypadek w miejscu, na przykład:

  • Jeżeli pracodawca nie chce zgłosić wypadku
  • Jeżeli pracodawca już nie istnieje
  • Jeżeli pracodawca jest w stanie upadłości.

Zgłoś szkody przemysłowe związane z ubezpieczeniami rynku pracy (po angielsku)

Jeśli jesteś członkiem związku zawodowego, możesz zgłosić wypadek elektronicznie w swoim imieniu.

Po zgłoszeniu wypadku w miejscu pracy otrzymasz pokwitowanie. Jeśli nie otrzymasz pokwitowania, prosimy o kontakt z Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (Urząd ds Wypadków przy Pracy), pracodawcą lub lekarzem, aby upewnić się, że zgłoszenie zostało złożone.

Uznanie wypadku przy pracy

Aby uzyskać odszkodowanie lub inną rekompensatę, uraz musi uznany jako wypadek w miejscu pracy. Aby wypadek lub choroba zawodowa była uznana, muszą być spełnione pewne wymagania. Dwa główne wymagania, to:

  • Uraz powstał podczas pracy dla pracodawcy w Danii.
  • Uraz powstał z powodu pracy lub warunków pracy.

W taki sposób Arbejdsmarkedets Erhvervssikring ocenia zgłoszenie o wypadku w miejscu pracy

Po otrzymaniu zawiadomienia, pracownicy Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (Urząd ds Wypadków przy Pracy) oceniają, czy sprawa powinna być traktowana jako wypadek w miejscu pracy lub choroba zawodowa.

Następnie zbierane są informacje potrzebne do podjęcia decyzji. Zasadniczo potrzebne są informacje od Ciebie, Twojego pracodawcy i lekarza aby dowiedzieć się, co się stało i co może być przyczyną urazu.

Mogą również uzyskać informacje od innych świadków zdarzenia lub ekspozycji.

Decyzja i rekompensata

Gdy urzędnicy Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (Urząd ds Wypadków przy Pracy) zbiorą wystarczającą ilość danych, wydają jedną decyzję.

Decyzja wyjaśnia, czy Twój uraz został uznany za wypadek w miejscu pracy, i czy daje Ci to prawo do uzyskania odszkodowania za obrażenia lub straty z tytułu utraty zdolności do pracy zarobkowej.

Jeśli nie zgadzasz się z decyzją, możesz odwołać się do komisji odwoławczej. Procedura odwołania jest opisana w liście z decyzją.

Firma ubezpieczeniowa Twojego pracodawcy ma również możliwość złożenia skargi.

Ponowne rozpatrzenie sprawy

Możesz listownie, telefonicznie lub pocztą elektroniczną zwrócić się do Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (Urząd ds Wypadków przy Pracy) z prośbą o ponowne rozpatrzenie sprawy.

W takich wypadkach ważne jest uszczegółowienie nowych informacji, które mogą mieć wpływ na decyzję, lub jakie błędy lub nieprawidłowości Twoim zdaniem znajdują się w decyzji. Nową informacją może być, na przykład, fakt, że zostałeś zbadany przez specjalistę, który stwierdził pogorszenie Twojego stanu.

Jeśli nie zaznaczysz, że posiadasz nowe informacje w sprawie, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (Urząd ds Wypadków przy Pracy) nie rozpatrzy sprawy ponownie.

Masz pytania?

Kontakt do Urzędu ds Wypadków przy Pracy
Poniedziałek 9 - 15
Wtorek - piątek 9 - 12

+45 72 20 60 00
aes@aes.dk

: 31-08-2023