Spring over hovedmenu

Jeśli masz pytania dotyczące środowiska pracy

Jeżeli zagraniczna firma lub pracownik oddelegowany do pracy zagranicą pracują w Danii, mogą mieć szereg pytań dotyczących np warunków pracy. Na tej stronie można przeczytać, w czym duńska Inspekcja Pracy (Arbejdstilsynet), która jest organem zajmującym się bezpieczeństwem i higieną pracy, może i w czym nie może pomóc.

Inspekcja Pracy jest łącznikiem i koordynuje działania w celu poinformowania zagranicznych pracodawców i pracowników o zasadach oddelegowania do pracy w Danii. Poza tym Call Center odpowiada na pytania i pomaga w sprawach dotyczących warunków pracy.

W tym Inspekcja Pracy może Ci pomóc:

Inspekcja Pracy może odpowiedzieć na pytania dotyczące wszystkich aspektów warunków pracy zawodowej. Mogą to być np pytania dotyczące środków chemicznych, aspektów psychospołecznych pracy, zapobiegania wypadkom i ergonomicznego środowiska pracy. Można również zadzwonić do Inspekcji Pracy i złożyć zażalenie, jeśli istnieje podejrzenie, że firma narusza przepisy bezpieczeństwa.

Na większość pytań otrzymasz odpowiedź od razu. Jeśli pytanie jest skomplikowane, Inspekcja Pracy zbada sprawę szczegółowo i skontaktuje się z Tobą dając ostateczną odpowiedź.

Jeśli Inspekcja Pracy prowadzi konkretną sprawę dotyczącą firmy, możesz rozmawiać z inspektorem nadzoru lub prawnikiem prowadzącym tę sprawę.

Dane kontaktowe innych organów:

Tutaj można zobaczyć, gdzie możesz się zgłosić, jeśli masz pytania, na które Inspekcja Pracy nie może dać odpowiedzi:

  • Ocena ochrony przeciwpożarowej: Agencja Zarządzania w Sytuacjach Kryzysowych - tel. +45 45 90 60 00
  • Instalacje elektryczne/elektronarzędzia w budynkach: Urząd Bezpieczeństwa Technicznego - tel. +45 33 73 20 00
  • Przestępczość i ruch drogowy: Policja - tel. +45 33 14 88 88
  • Warunki biznesowe dla firm zagranicznych: Urząd do spraw działalności gospodarczej - tel. +45 35 29 10 00
  • Standaryzacja: Duńskie normy - tel. +45 39 96 61 01

Masz pytania?

Kontakt do Duńskiej Inspekcji Pracy (Arbejdstilsynet)
Godziny otwarcia
Poniedziałki - wtorki: 8- 15
Piątki: 8- 14

+45 70 12 12 88
Naciśnij na 9 dla uzyskania pomocy w języku angielskim
at@at.dk