Jeśli masz pytania dotyczące środowiska pracy

Jeżeli zagraniczna firma lub pracownik oddelegowany do pracy zagranicą pracują w Danii, mogą mieć szereg pytań dotyczących np warunków pracy. Na tej stronie można przeczytać, w czym duńska Inspekcja Pracy (Arbejdstilsynet), która jest organem zajmującym się bezpieczeństwem i higieną pracy, może i w czym nie może pomóc.

Inspekcja Pracy jest łącznikiem i koordynuje działania w celu poinformowania zagranicznych pracodawców i pracowników o zasadach oddelegowania do pracy w Danii. Poza tym Call Center odpowiada na pytania i pomaga w sprawach dotyczących warunków pracy.

Informacja telefoniczna dla firm zagranicznych

Inspektorat Pracy oferuje specjalną linię informacji telefonicznej dla firm zagranicznych. Udziela ona informacji na temat duńskich zasad dotyczących środowiska pracy oraz odpowiada na pytania dotyczące wszystkich aspektów związanych z BHP. W tym np. postępowania z substancjami chemicznymi, psychologią środowiska pracy, zapobieganiu wypadkom oraz ergonomią w miejscu pracy.

Zasadniczo na wszystkie pytania odpowiadamy natychmiast. W przypadku kwestii złożonych może być wymagane ich szczegółowe zbadanie przez Inspektorat Pracy, w takich przypadkach skontaktujemy się z Tobą w późniejszym terminie, aby udzielić odpowiedzi.

Informacja telefoniczna Inspektoratu Pracy udziela także porad dotyczących zasad dotyczących zgłoszeń w Rejestrze Usługodawców Zagranicznych (RUT).

Zanim do nas zadzwonisz, możesz zapoznać się z najczęściej zadawanymi pytaniami, korzystając z tego łącza:

Pytania i odpowiedzi dotyczące RUT

Możliwość złożenia skargi bhp

Każdy może złożyć skargę do Duńskiej Inspekcji Pracy w przypadku powzięcia podejrzenia, że zakład pracy nie przestrzega przepisów bhp, w tym w sytuacji, jeżeli Ty osobiście lub jeden z Twoich kolegów był narażony na mobbing lub molestowanie seksualne.

Masz prawo do zachowania anonimowości, w związku z czym Twoja sprawa będzie zawsze rozpatrywana anonimowo zarówno podczas wizyty inspektora, jak i w dalszym toku sprawy.

Skarga na złe warunki bhp w pracy nie skutkuje automatycznie wizytą inspektora, ponieważ zależy to od konkretnej oceny każdego zgłoszonego przypadku. Nie zostaniesz zawiadomiony, czy Twoja skarga będzie skutkować wizytą inspektora.

Jak złożyć skargę?

Skargę na warunki bhp można złożyć mailowo lub telefonicznie, dzwoniąc pod numer infolinii Duńskiej Inspekcji Pracy. 

Zadzwoń na infolinię Duńskiej Inspekcji Pracy pod numer 70 12 12 88. (naciśnij 9, żeby przełączyć się na język angielski)

Wyślij wiadomość e-mail na adres: at@at.dk

Dane kontaktowe innych organów

Tutaj można zobaczyć, gdzie możesz się zgłosić, jeśli masz pytania, na które Inspekcja Pracy nie może dać odpowiedzi:

Ocena ochrony przeciwpożarowej
Agencja Zarządzania w Sytuacjach Kryzysowych - tel. +45 45 90 60 00

Instalacje elektryczne/elektronarzędzia w budynkach
Urząd Bezpieczeństwa Technicznego - tel. +45 33 73 20 00

Przestępczość i ruch drogowy
Policja - tel. +45 33 14 88 88

Warunki biznesowe dla firm zagranicznych
Urząd do spraw działalności gospodarczej - tel. +45 35 29 10 00

Standaryzacja
Duńskie normy - tel. +45 39 96 61 01

Masz pytania?

Godziny otwarcia informacji telefonicznej dla firm zagranicznych:

Godziny otwarcia
Poniedziałki - Wtorki: 8 - 15
Piątki: 8 - 14

Tel. +45 70 12 12 88
Naciśnij na 9 dla uzyskania pomocy w języku angielskim

E-mail: at@at.dk