Sygnalizacja przy pracach z żurawiem

Pracownicy budowlani znajdujący się w pobliżu przenoszącego ładunki żurawia mogą doznać poważnych obrażeń. W przypadku rozhuśtania lub upadku ładunku ryzykują na przykład zgniecenie. Dlatego bardzo istotne jest podczepianie ładunku w taki sposób, aby ani hakowy ani inne znajdujące się w pobliżu osoby nie zostały narażone na niebezpieczeństwo.

Hakowy i operator żurawia muszą podczas pracy pozostawać w stałym i pewnym kontakcie. Muszą w pełni panować nad ruchami ładunku i pilnować, aby w żadnym momencie nie był on przenoszony nad osobami. Kontakt ten może odbywać się drogą radiową lub za pomocą sygnałów ręcznych. Hakowy powinien korzystać z sygnałów przestawionych poniżej.

Pamiętaj!

  • Operator żurawia musi wstrzymać podnoszenie ładunku w przypadku, jeśli istnieją wątpliwości, czy transport można przeprowadzić w bezpieczny sposób.
  • Ani żuraw ani zawiesia nie mogą być przeciążone ani uszkodzone.
  • Zawiesia muszą być dostępne stale i wystarczającej ilości.
W górę
W dół
Powoli w górę
Powoli w dół
Lekko w dół1
Wysięgnik w górę
Wysięgnik w dół
Sving venstre
Ruch w lewo
Ruch w prawo
Wysunąć teleskop
Wciągarka główna
Wciągarka pomocnicza
Stop
Natychmiast stop
W tym kierunku
Nie rozumiem sygnału
Otwórz (chwytak)
Zamknij (chwytak)
„Lizak”2

 

1 W przypadku niewielkiej odległości między hakowym a operatorem
2 Służy do pokazywania sygnałów na przy większych odległościach

Zapoznaj się z przepisami

W niniejszej publikacji omówiliśmy sygnały używane podczas pracy z żurawiem budowlanym. Więcej na ten temat bezpieczeństwa podczas pracy z żurawiem można dowiedzieć się w wytycznych i rozporządzeniach Duńskiej Inspekcji Pracy, jak również w podręczniku dot. bhp i prac budowlano-montażowych opracowanym przez organizację branżową BFA Bygge & Anlæg.

Podwieszanie ładunków, Wytyczne Duńskiej Inspekcji Pracy, 1997 (w jęz. duńskim)
Podręcznik – Środowisko pracy w sektorze budowlanym (BFA)

Masz pytania?

Kontakt do Duńskiej Inspekcji Pracy (Arbejdstilsynet)
Godziny otwarcia
Poniedziałki - Wtorki: 8 - 15
Piątki: 8 - 14

+45 70 12 12 88
Naciśnij na 9 dla uzyskania pomocy w języku angielskim
at@at.dk

: 08-07-2024