Przepisy dot. zakwaterowania

Najważniejsze przepisy na temat zakwaterowania osób pracujących w branży budowlanej w Danii

Niezależnie od tego, czy zakwaterowanie podczas pracy w Danii organizuje pracodawca, inwestor, czy sam pracownik, obowiązują te same przepisy. Przepisy te obowiązują niezależnie od tego, czy pracownik mieszka w obozie przy placu budowy, w hotelu czy w wynajętym lokalu prywatnym.

Gdzie można mieszkać w Danii

Lokal musi być zaaprobowany przez urząd gminy jako nadający się do zamieszkania. W przeciwnym razie nie wolno w nim mieszkać. Dlatego nie wolno mieszkać na przykład w opuszczonym budynku, czy w namiocie na przypadkowym polu albo w lesie.

Mieszkanie w obiektach należących do placu budowy – na przykład w baraku dla
personelu – nie zawsze jest dozwolone, zależy bowiem od tego, czy inwestor uzyskał na to zgodę urzędu gminy.

Zasady zakwaterpwania w lokalach prywatnych w Danii

Pracownik sam musi sprawdzić, czy zakwaterowanie jest zgodne z przepisami. Jeśli dom lub mieszkanie nie spełniają podanych na odwrocie wymogów, to nie zostaną zaaprobowane, co oznacza, że nie wolno w nich mieszkać.

Lokal musi spełniać co najmniej następujące a wymogi:

  1. Muszą istnieć drogi ewakuacji z wszystkich pomieszczeń mieszkalnych tak, aby w razie pożaru można je było szybko opuścić.
  2. W pomieszczeniu mieszkalnym musi znajdować się co najmniej jedno okno wychodzące na zewnątrz tak, aby do pomieszczenia wpadało światło dzienne.
  3. W pomieszczeniach mieszkalnych w domach odległość od posadzki do sufitu musi wynosić co najmniej 2,3 m. W mieszkaniach odległość ta musi wynosić co najmniej 2,5 m.
  4. Posadzka w pomieszczeniach mieszkalnych nie może być na poziomie niższym, niż teren na zewnątrz. Wolno jednak mieszkać w omieszczeniach,
    w których posadzka znajduje się na poziomie wyższym od terenu na zewnątrz (od strony co najmniej jednej przeszklonej ściany).

W przypadku wątpliwości, czy dany lokal jest zgodny z przepisami, można zwrócić się do borgerservice (wydziału spraw obywatelskich) w urzędzie gminy właściwym dla miejsca zakwaterowania. W miastach Kopenhaga, Aarhus, Odense i Aalborg można też skontaktować się z International Citizen Service.

International Citizen Service - Locations

Wymogi układu zbiorowego

Część układów zbiorowych zawiera przepisy dotyczące nocowania w związku z pracą.

Pracownicy objęci układem zbiorowym w Danii mogą skontaktować się ze swoim związkiem zawodowym, aby dowiedzieć się więcej na temat tych przepisów.

Wymogi ustawy o zasadach bhp

Jeśli plac budowy jest położony w oddalonym miejscu, na przykład w lesie lub na wyspie, to pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia pracownikom zakwaterowania na czas prac w tym miejscu.

Osoby mające problemy z zakwaterowaniem objętym przepisami ustawy o zasadach bhp mogą skontaktować się w tej sprawie z Arbejdstilsynet (Duńską Inspekcją Pracy) pod numerem tel. 70 12 12 88.

Masz pytania?

Kontakt do Duńskiej Inspekcji Pracy (Arbejdstilsynet)
Godziny otwarcia
Poniedziałki - Wtorki: 8 - 15
Piątki: 8 - 14

+45 70 12 12 88
Naciśnij na 9 dla uzyskania pomocy w języku angielskim
at@at.dk

: 17-04-2024