Spring over hovedmenu

Opholdstilladelse og arbejdstilladelse i Danmark

Før du kan begynde at arbejde i Danmark som udstationeret arbejdstager, skal du undersøge, om du har brug for en opholdstilladelse og arbejdstilladelse.

Hvis du er statsborger i Norden, kan du frit bo og arbejde i Danmark.

Hvis du er borger i et EU- eller EØS-land eller Schweiz, kan du begynde at arbejde og derefter ansøge om et registreringsbevis, eventuelt via International Citizen Service.International Citizen Service (på engelsk)

Hvis du er borger i et land, som ligger uden for EU og EØS, kan du få yderligere information på:
NyiDanmark.dk

Hjælp til papirarbejdet

Som udenlandsk arbejdstager kan du få hjælp til papirarbejdet. I International Citizen Service er alle myndigheder samlet under ét tag. Her kan du også få personlig vejledning og nyttig information.

Læs mere om International Citizen Service (på engelsk)

Oversigt over EU og EØS-lande

Azorerne
Balearerne
Belgien
Bulgarien
Ceuta
Cypern (syd-ø)
Danmark
De Kanariske øer
Estland
Finland
Frankrig
Gibraltar
Grækenland
Guadeloupe
Guyana

Hebriderne
Irland
Island
Isle of Wight
Italien
Letland
Liechtenstein
Litauen
Luxembourg
Madeira
Malta
Martinique
Nederlandene
Norge
Polen

Portugal
Reunion
Rumænien
Slovakiet
Slovenien
Spanien
Sverige
Tjekkiet
Tyskland
Ungarn
Østrig
Ålandsøerne

Sidst opdateret: 08-07-2024