Spring over hovedmenu

Anmeldelse til Registret for Udenlandske Tjenesteydere

Udenlandske virksomheder, som arbejder i Danmark, skal overholde de danske regler om fx arbejdsmiljø og skat. For at de danske myndigheder skal kunne føre tilsyn med dem, skal de anmelde sig til Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT).

Hvis jeres udenlandske virksomhed midlertidigt skal udføre arbejde i Danmark, skal I anmelde virksomheden og jeres opgaver til Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT). Det gælder også for selvstændige uden ansatte og for virksomheder, der ikke har reelle aktiviteter i hjemlandet.

Hvordan skal I anmelde til RUT?

I skal elektronisk anmelde jeres virksomhed og opgaver til RUT via virk.dk. Det er ikke muligt at anmelde på papir. Det er ikke nødvendigt med elektronisk ID eller elektronisk signatur. Anmeldelsen kan foretages på engelsk, tysk, polsk og dansk.

Anmeld jeres virksomhed til RUT

Når I har anmeldt jer til RUT, vil I modtage en kvittering, som indeholder et RUT-nummer. Det skal I bruge, når I kontakter de danske myndigheder.

Dokumentation til hvervgiver for anmeldelse

Hvis I udfører arbejde inden for bygge og anlæg, landbrug, skovbrug, gartneri, havearbejde eller rengøring, skal I over for hvervgiver kunne dokumentere, at I har anmeldt jer til RUT. Dokumentationen kan være den kvittering, I har fået, da I anmeldte jer til RUT.

Hvad skal I anmelde til RUT?

Når I skal anmelde til RUT, skal I oplyse følgende:

Virksomheder med ansatte:

 • Virksomhedens navn, forretningsadresse og kontaktoplysninger
 • Dato for påbegyndelse og afslutning af arbejdsopgaven
 • Sted, hvor arbejdsopgaven udføres
 • Kontaktperson for virksomheden
 • Virksomhedens branchekode
 • Identitet på de udstationerede lønmodtagere og udstationeringens varighed
  Eventuel momsregistrering i hjemlandet
 • Forhold omkring social sikring i hjemlandet for de lønmodtagere, der er anmeldt oplysninger om
 • CVR-nummeret på tjenesteydelsens danske hvervgiver, med mindre hvervgiver er en privatperson.

Hvem er den danske hvervgiver for arbejdet?
Den danske hvervgiver er den danske virksomhed eller privatperson, som får leveret tjenesteydelsen eller som arbejdet bliver udført for i Danmark.
Hvis der er flere danske virksomheder i leverandørkæden, er den danske hvervgiver den første danske virksomhed i leverandørkæden.

Selvstændige uden ansatte:

 • Virksomhedens navn, forretningsadresse og kontaktoplysninger
 • Dato for påbegyndelse og afslutning af arbejdsopgaven
 • Sted, hvor arbejdsopgaven udføres
 • Virksomhedens branchekode.

Hvornår skal I anmelde til RUT?

I skal have anmeldt jer til RUT, når arbejdet i Danmark begynder. Hvis der sker ændringer i det, I har anmeldt, skal I senest den første arbejdsdag, efter at ændringerne er trådt i kraft, anmelde det til RUT.

Før I kan anmelde midlertidige arbejdsopgaver, skal I oprette en brugerkonto i RUT. Når den er oprettet, kan I genbruge den, hver gang I skal anmelde nye arbejdsopgaver eller ændre i allerede anmeldte oplysninger.

Risiko for bøde

I har pligt til at anmelde jeres opgaver eller ændringer i forbindelse med opgaver til RUT. Hvis I anmelder for sent eller anmelder ukorrekte eller utilstrækkelige oplysninger, kan I blive straffet med en bøde. Hvis I ikke anmelder opgaver til RUT, kan Arbejdstilsynet give jeres virksomhed en bøde på 10.000 kroner eller sende en tiltaleindstilling til politiet. Hvis I gentagne gange undlader at anmelde opgaver til RUT, kan I få en bøde på 20.000 kroner.

Den yderste konsekvens af, at I undlader at anmelde en konkret opgave til RUT, kan være, at jeres virksomhed bliver pålagt daglige bøder, indtil I anmelder opgaven til RUT.

Callcenter service for udenlandske virksomheder

Arbejdstilsynet har en særlig callcenter service for udenlandske virksomheder. Den kan både vejlede dig om de danske regler for sundhed og sikkerhed og om reglerne for anmeldelse til Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT).

Læs venligst vores spørgsmål og svar om RUT herunder, før du ringer:

Spørgsmål og svar om RUT

Telefon: +45 70 12 12 88. Tryk 9 for engelsk

Har du spørgsmå om reglerne for anmeldelse?

Kontakt Arbejdstilsynets callcenter for udenlandske virksomheder

Telefontid:
Mandag – torsdag: 8 – 15, Fredag: 8 – 14

+ 45 70 12 12 88. Tryk 9 for engelsk

at@at.dk

 

Har du praktiske spørgsmål til anmeldelsen?

Kontakt RUT Support hos Erhvervsstyrelsen

Telefontid:
Mandag – torsdag: 8.30 – 18, Fredag: 8 – 14

+45 72 20 00 36. Tryk 9 for engelsk

rut@erst.dk

Start-up Denmark

Start-up Denmark er et initiativ fra den danske regering, som giver talentfulde udenlandske iværksættere en indgang til de muligheder, der er i Danmark for at starte egen virksomhed. Formålet med initiativet er at fremme opstart af virksomheder i Danmark.

Læs mere om Start-up Denmark (på engelsk)

Business in Denmark

Hvis du midlertidig udfører arbejde i Danmark, er der en række danske regler, du skal følge. Erhvervsstyrelsen informerer udenlandske virksomheder fra andre EU- og EØS-lande om regler og nødvendig registrering. Informationen findes på engelsk, tysk, polsk og litauisk.

Læs mere om Business in Denmark