Spring over hovedmenu

Anmeld import af farlige stoffer til Produktregistret

Alle virksomheder, der importerer eller producerer farlige kemiske produkter til professionelt brug i Danmark, skal anmelde produkterne til Produktregistret. Når et produkt er anmeldt, får det tildelt et PR-nummer, der skal sættes på emballagen og sikkerhedsdatabladet for produktet.

Hvornår skal et produkt anmeldes til Produktregistret?

Arbejdstilsynet stiller krav om, at virksomheder og selvstændige, som importerer eller medbringer farlige kemiske stoffer og materialer til Danmark til professionelt brug, skal anmelde produkterne til Produktregistret. Det gælder også, hvis en virksomhed medtager farlige kemiske produkter til eget brug i Danmark. Anmeldelsen skal være foretaget senest en måned efter import af produktet til Danmark.

Et kemisk produkt skal anmeldes, når produktet:

  • er farligt, det vil typisk sige, at det er mærket med farepiktogram
  • skal anvendes til professionelt brug i Danmark
  • importeres eller produceres i mængder over 100 kg pr år.

Læs mere om hvilke stoffer og materialer, der skal anmeldes

Sådan anmelder man et produkt til Produktregistret

Anmeldelse til Produktregistret sker online gennem en selvbetjeningsløsning, som giver en samlet adgang til de forskellige anmeldetyper og mængdeindberetninger.

Skriv til Produktregistret på pd@at.dk, hvis du som udenlandsk virksomhed skal logge på for første gang:
E-mail: pd@at.dk

Log på Produktregistret

Læs mere om, hvordan du foretager anmeldelsen:
Anmeldelse til Produktregistret (virk.dk)

Hvilke pligter har en importør af farlige produkter?

Virksomheder, der medbringer eller importerer farlige produkter til Danmark, har både pligt til at anmelde produkterne til Produktregistret og til at sikre, at anmeldelsen til enhver tid er opdateret. Når produktet er registreret, får det et PR-nummer, som virksomheden skal skrive på produktets emballage og sikkerhedsdatablad. Hvis en virksomhed medbringer farlige kemiske produkter fra hjemlandet, vil PR-nummeret være tidsbegrænset og typisk gælde i et år. 

Anmeldelse af stoffer og materialer til Produktregistret

Virksomheder som producerer, importerer eller ændrer navnet på et farligt kemisk produkt til erhvervsmæssig brug i Danmark, har pligt til at anmelde produktet til Produktregistret.

Læs mere om at anmelde produkter til Produktregistret