Zezwolenie na pobyt i pracę w Danii

Przed przystąpieniem do pracy w Danii jako oddelegowany pracownik powinieneś sprawdzić, czy potrzebujesz zezwolenie na pobyt i pracę.

Jeśli jesteś obywatelem państwa skandynawskiego, możesz mieszkać i pracować w Danii bez zezwolenia. Jeśli jesteś obywatelem państwa UE lub EOG lub Szwajcarii, możesz zacząć pracę i następnie ubiegać się o świadectwo rejestracji a także z International Citizen Service.

International Citizen Service (wersja angielska)

Jeśli jesteś obywatelem państwa, który nie należy do UE lub EO, powinieneś skontaktować się z Administracją Państwową w celu uzyskania szczegółowych informacji.

NewToDenmark (wersja angielska)

Pomoc w wypełnianiu dokumentów

Pracownicy zagraniczni mogą otrzymać pomoc w wypełnianiu dokumentów. Należy zgłosić się do International Citizen Service (Obsługa Cudzoziemców) w Aalborg, Aarhus, Kopenhadze lub w Odense. W International Citizen Service wszystkie instytucje państwowe znajdują się pod jednym dachem. Tutaj można również uzyskać indywidualne porady i przydatne informacje.

Czytaj więcej o International Citizen Service (wersja angielska)

Kraje UE i EOG

Azory
Baleary
Belgia
Bułgaria
Ceuta
Cypr (część południowa)
Dania
Wyspy Kanaryjskie
Estonia
Finlandia
Francja
Gibraltar
Grecja
Gwadelupa
Gujana

Hebrydy
Irlandia
Islandia
Isle of Wight
Włochy
Łotwa
Liechtenstein
Litwa
Luksemburg
Madera
Malta
Martynika
Niderlandy
Norwegia
Polska

Portugalia
Reunion
Rumunia
Słowacja
Słowenia
Hiszpania
Szwecja
Czechy
Niemcy
Węgry
Austria
Wyspy Alandzkie 
: 18-03-2024