Zgłoszenie do Rejestru Zagranicznych Świadczycieli Usług

Zagraniczne firmy pracujące w Danii muszą postępować zgodnie z duńskimi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy oraz podatków. Zgłoszenie do Rejestru Zagranicznych Świadczycieli Usług (RUT) jest niezbędne po to, aby duńskie władze były w stanie nadzorować firmy zagraniczne.

Jeśli Twoje zagraniczne przedsiębiorstwo zamierza tymczasowo wykonywać pracę w Danii, musisz je zgłosić wraz z wykonywanymi przez nie usługami do Rejestru Zagranicznych Usługodawców (RUT). Dotyczy to również przedsiębiorstw, które nie prowadzą działalności we własnym kraju.

Sposób dokonywania zgłoszeń do RUT

Przedsiębiorstwo oraz świadczone przez niego usługi należy zgłaszać cyfrowo do Rejestru Usługodawców Zagranicznych (RUT) za pośrednictwem serwisu „Business in Denmark”. Zgłoszenia nie można dokonać w formie papierowej. Stosowanie cyfrowego identyfikatora ani podpisu nie jest konieczne. Zgłoszenia można dokonywać w językach angielskim, niemieckim, polskim lub duńskim.

Zarejestruj swoje przedsiębiorstwo w RUT

Po dokonaniu rejestracji w RUT otrzymasz pokwitowanie, w którym podany będzie Twój numer RUT. Numer ten należy podawać we wszystkich kontaktach z duńskimi władzami.

Transport drogowy – zgłoszenie delegowania

Zagraniczne przedsiębiorstwa realizujące kabotaż towarowy, drogową część transportu kombinowanego czy kabotaż autobusowy, powinny zgłaszać przewozy w Portalu służącym do przedkładania zgłoszeń delegowania w transporcie drogowym. Portal jest udostępniany przez Komisję Europejską.

Portalu służącym do przedkładania zgłoszeń delegowania w transporcie drogowymPrzeczytaj więcej o kabotażu i transporcie kombinowanym (Inspektorat Ruchu Drogowego)


Dokumentacja dla zleceniodawcy

Jeśli wykonujesz prace w sektorze budownictwa, rolnictwa, leśnictwa, szkółkarstwa, ogrodownictwa lub prac porządkowych, powinieneś przekazać swojemu zleceniodawcy dowód zgłoszenia do rejestru RUT. Dokumentację rejestracji stanowi na przykład pokwitowanie przyjęcia zgłoszenia.

Zleceniodawca to osoba lub firma, od której Twoje przedsiębiorstwo przyjmuje zlecenie.

Co należy zgłaszać do RUT?

Przy zgłaszaniu firmy do RUT, należy podać następujące informacje:

Firmy z pracownikami:

 • Nazwa firmy, adres firmy i dane kontaktowe
 • Data rozpoczęcia i zakończenia zadania
 • Miejsce, gdzie zadanie będzie wykonywane
 • Kontakt z firmą
 • Kod klasyfikacji sektorowej firmy
 • Tożsamość pracowników delegowanych i czas trwania delegowania
 • Numer rejestracyjny VAT w kraju pochodzenia (jeśli istnieje)
 • Kwestie zabezpieczenia społecznego w kraju dla tych pracowników, którzy zostali zgłoszeni
 • Numer CVR duńskiego usługodawcy przedsiębiorstwa będącego usługobiorcą, o ile nie jest to osoba prywatna.

Osoby samozatrudnione bez pracowników

Osoby prowadzące działalność na własny rachunek i niezatrudniające pracowników muszą rejestrować się w RUT tylko, jeśli świadczą usługi w branży budowlano-konstrukcyjnej lub w zakresie montażu i napraw maszyn i urządzeń.

 • Nazwa firmy, adres firmy i dane kontaktowe
 • Data rozpoczęcia i zakończenia zadania
 • Miejsce, gdzie zadanie będzie wykonywane
 • Kod klasyfikacji sektorowej firmy
 • Numer rejestracyjny VAT w kraju pochodzenia (jeśli istnieje)
 • Numer CVR duńskiego usługodawcy przedsiębiorstwa będącego usługobiorcą, o ile nie jest to osoba prywatna.

Wyjaśnienie terminu duński usługodawca?

Duński usługodawca to duńskie przedsiębiorstwo lub osoba prywatna, na rzecz której wykonywane są usługi lub prace na terytorium Danii. Jeśli łańcuch dostaw składa się z kilku duńskich przedsiębiorstw, duńskim usługobiorcą jest pierwsze z nich w tym łańcuchu.

Kiedy należy zgłosić firmę do Rejestru Zagranicznych Świadczycieli Usług (RUT)?

Zgłoszenie powinno nastąpić najpóźniej w momencie rozpoczęcia pracy. Zmiany w zarejestrowanych informacjach należy zgłaszać najpóźniej w pierwszym dniu roboczym od ich wejścia w życie.

Przed zgłoszeniem pracy tymczasowej należy utworzyć konto użytkownika w RUT. Po utworzeniu konta, można używać je do zgłaszania nowych zadań lub do zmiany już zgłoszonych informacji.

Ryzyko nałożenia kary

Państwa przedsiębiorstwo ma obowiązek zgłoszenia świadczonych usług lub zmian ich zakresu w Rejestrze RUT. W razie niedokonania zgłoszenia, lub podania danych niezgodnych ze stanem faktycznym na przedsiębiorstwo może zostać nałożona kara pieniężna. W razie niedokonania zgłoszenia usług w Rejestrze RUT Inspektorat Pracy może nałożyć na Państwa przedsiębiorstwo karę w wysokości 10 000 koron duńskich, lub wnieść do Policji wniosek o oskarżenie. Wymiar kary zostaje podwyższony do 20 000 koron duńskich w razie, gdy przedsiębiorstwo kilkakrotnie naruszyło obowiązek zgłaszania świadczonych usług w RUT.

W razie niezgłoszenia usługi w Rejestrze RUT najpoważniejszą konsekwencję stanowi nałożenie na przedsiębiorstwo kary naliczanej w stawce dziennej do czasu dokonania zgłoszenia.

Informacja telefoniczna dla firm zagranicznych

Inspektorat Pracy oferuje specjalną linię informacji telefonicznej dla firm zagranicznych. Udziela ona informacji dotyczących duńskich przepisów BHP oraz zasad dotyczących zgłoszeń w Rejestrze Usługodawców Zagranicznych (RUT).

Zanim do nas zadzwonisz, możesz zapoznać się pytaniami i odpowiedziami dotyczącymi RUT:

Pytania i odpowiedzi dotyczące RUT (virk.dk)

Tel.: +45 70 12 12 88. Język angielski: przyciśnij 9.

Masz pytania?

Kontakt do Duńskiej Inspekcji Pracy (Arbejdstilsynet)
Godziny otwarcia
Poniedziałki - Wtorki: 8 - 15
Piątki: 8 - 14

+45 70 12 12 88
Naciśnij na 9 dla uzyskania pomocy w języku angielskim
at@at.dk