Spring over hovedmenu

Zgłoś import substancji niebezpiecznych do Rejestru Produktów

Wszystkie firmy, które produkują lub importują niebezpieczne produkty chemiczne do użytku zawodowego w Danii, muszą zgłosić te produkty do Rejestru Produktów (Produktregisteret). Po zgłoszeniu, produkt otrzymuje numer PR, który należy umiejscowić na opakowaniu i w karcie charakterystyki produktu.

Kiedy należy zgłosić produktu do Rejestru Produktów?

Duńska Inspekcja Pracy wymaga, aby przedsiębiorstwa i osoby prowadzące działalność na własny rachunek, które importują lub przywożą niebezpieczne chemikalia i materiały do Danii do użytku zawodowego, zgłaszały te produkty do Rejestru Produktów. Zasada ta obowiązuje również wówczas, gdy przedsiębiorstwo sprowadza niebezpieczne produkty chemiczne do własnego użytku w Danii. Zgłoszenia należy dokonać w terminie do jednego miesiąca od dnia przywozu produktu do Danii.

Produkt chemiczny należy zgłosić, gdy produkt:

  • jest niebezpieczny, co zazwyczaj oznacza, że jest on oznaczony piktogramem
  • ma być stosowany zawodowo w Danii
  • jest importowany lub produkowany w ilościach przekraczających 100 kg rocznie.

Dowiedz się więcej o substancjach i materiałach, które podlegają obowiązkowi zgłoszenia (wersja angielska)

Jak należy zgłosić produkt do Rejestru Produktów

Należy zgłosić do Rejestru Produktów przez drogą cyfrową. Tutaj można uzyskać dostęp do różnych typów zgłaszania i raportowania objętości/ilości.

W wypadku pierwszego logowania, należy napisać do Rejestru Produktów na adres pd@at.dk w celu uzyskania profilu użytkownika.

pd@at.dk

Zaloguj się do Rejestru Produktów (wersja angielska)

Jakie informacje powinno zawierać zgłoszenie?

  • Nazwa producenta produktu
  • Nazwa handlowa produktu
  • Pełny skład chemiczny produktu (100 procent)
  • Ostrzeżenie umieszczone na etykiecie
  • Forma fizyczna produktu
  • Duńscy importerzy podają numer CVR.

Sprawdź informacje wymagane w zgłoszeniu do Rejestru Produktów (wersja angielska)

Zarejestrowane produkty otrzymują numer PR

Po prawidłowym przesłaniu zgłoszenia produkt otrzyma numer PR. (numer rejestracyjny produktu). Jest on dowodem na to, że produkt został zgłoszony w Rejestrze Produktów. Jeśli firma przywozi niebezpieczne produkty chemiczne ze swojego kraju pochodzenia, wówczas ważność numeru PR będzie ograniczona czasowo, zazwyczaj do jednego roku.

Jakie obowiązki spoczywają na importerze niebezpiecznych produktów?

Firmy, które sprowadzają lub przywożą niebezpieczne produkty do Danii, mają obowiązek zgłosić je do Rejestru Produktów i zawsze posiadać aktualne zgłoszenie produktów. Po zarejestrowaniu, produkt otrzymuje numer PR, który to numer firma musi umieścić na opakowaniu produktu i w karcie charakterystyki produktu. Co dwa lata firma musi poinformować Rejestr Produktów o wielkości importu produktów.

Masz pytania?

Kontakt do Produktregistret (Rejestracja produktu)
Godziny otwarcia
Codziennie od 8 do 15.30

+45 70 12 12 88
pd@at.dk