Zgłoś import substancji niebezpiecznych do Rejestru Produktów

Wszystkie firmy, które produkują lub importują niebezpieczne produkty chemiczne do użytku zawodowego w Danii, muszą zgłosić te produkty do Rejestru Produktów (Produktregisteret). Po zgłoszeniu, produkt otrzymuje numer PR, który należy umiejscowić na opakowaniu i w karcie charakterystyki produktu.

Kiedy należy zgłosić produktu do Rejestru Produktów?

Duńska Inspekcja Pracy wymaga, aby przedsiębiorstwa i osoby prowadzące działalność na własny rachunek, które importują lub przywożą niebezpieczne chemikalia i materiały do Danii do użytku zawodowego, zgłaszały te produkty do Rejestru Produktów. Zasada ta obowiązuje również wówczas, gdy przedsiębiorstwo sprowadza niebezpieczne produkty chemiczne do własnego użytku w Danii. Zgłoszenia należy dokonać w terminie do jednego miesiąca od dnia przywozu produktu do Danii.

Produkt chemiczny należy zgłosić, gdy produkt:

  • jest niebezpieczny, co zazwyczaj oznacza, że jest on oznaczony piktogramem
  • ma być stosowany zawodowo w Danii
  • jest importowany lub produkowany w ilościach przekraczających 100 kg rocznie.

Dowiedz się więcej o substancjach i materiałach, które podlegają obowiązkowi zgłoszenia (wersja angielska)

Jak należy zgłosić produkt do Rejestru Produktów

Należy zgłosić do Rejestru Produktów przez drogą cyfrową. Tutaj można uzyskać dostęp do różnych typów zgłaszania i raportowania objętości/ilości.

W wypadku pierwszego logowania, należy napisać do Rejestru Produktów na adres pd@at.dk w celu uzyskania profilu użytkownika.
E-mail: pd@at.dk

Zaloguj się do Rejestru Produktów (wersja angielska)

Dowiedz się, jak zgłosić niebezpieczne substancje i materiały do Rejestru produktów:
Zgłoszenie do Rejestru produktów – businessindenmark.virk.dk (wersja angielska)

Jakie obowiązki spoczywają na importerze niebezpiecznych produktów?

Firmy, które sprowadzają lub przywożą niebezpieczne produkty do Danii, mają obowiązek zgłosić je do Rejestru Produktów i zawsze posiadać aktualne zgłoszenie produktów. Po zarejestrowaniu, produkt otrzymuje numer PR, który to numer firma musi umieścić na opakowaniu produktu i w karcie charakterystyki produktu. Co dwa lata firma musi poinformować Rejestr Produktów o wielkości importu produktów.

Masz pytania?

Kontakt do Produktregistret (Rejestracja produktu)
Godziny otwarcia
Codziennie od 8 do 15.30

+45 70 12 12 88
pd@at.dk