Prace elewacyjne

Podczas prac na wysokości występuje szczególne ryzyko odniesienia obrażeń wskutek upadku. Upadek z wysokości to poważny wypadek występujący głównie na placach budowy. Z tych względów Duńska Inspekcja Pracy podczas kontroli robót elewacyjnych kładzie szczególny nacisk na kwestie zabezpieczeń przed upadkiem z wysokości. Ponadto Inspekcja Pracy zwraca uwagę na takie obszary zagrożeń, jak spadanie obiektów czy podnoszenie ciężkich przedmiotów.

Bezpieczeństwo podczas pracy na drabinach

Wypadki często wynikają z poślizgnięcia i wywrócenia się drabin, a także z używania drabin do prac, do których nie są one przeznaczone. Dowiedz się więcej o prawidłowym ustawianiu i użytkowaniu drabin.

Bezpieczeństwo podczas pracy na drabinach

Twoje bezpieczeństwo na placu budowy

Za bezpieczeństwo odpowiada pracodawca, ale również pracownicy ponoszą współodpowiedzialność. Dowiedz się więcej o obowiązkach pracodawcy i o tym, co możesz zrobić sam.

Nie ryzykuj swojego bezpieczeństwa na placu budowy

Ustawianie i używanie rusztowań

Poziom bezpieczeństwa można zwiększyć między innymi dzięki dobremu planowaniu czy stosowaniu balustrad lub szelek przeciwupadkowych. Ustawianie niektórych rodzajów rusztowań wymaga szczególnych kwalifikacji.

Bezpieczeństwo podczas ustawiania rusztowań i pracy na nich

Twój podręcznik: Prace elewacyjne

Odnośniki do wybranych rozdziałów na temat prac remontowych, zabezpieczeń przed upadkiem z wysokości i in. w podręczniku ‘Środowisko pracy w sektorze budowlanym’. Podręcznik opracowała organizacja branżowa ds. bhp w budownictwie.

Twój podręcznik: Prace elewacyjne

: 26-06-2023