Prace dekarskie

Podczas prac na wysokości występuje szczególne ryzyko odniesienia obrażeń wskutek upadku. Upadek z wysokości to poważny wypadek występujący głównie na placach budowy. Z tych względów Duńska Inspekcja Pracy podczas kontroli robót dekarskich kładzie szczególny nacisk na kwestie zabezpieczeń przed upadkiem. Ponadto Inspekcja Pracy zwraca uwagę na takie obszary zagrożeń, jak prace z azbestem czy podnoszenie ciężkich przedmiotów.

Bezpieczeństwo przy pracach dekarskich

Przed upadkiem z dachu lub przez strop pracowników mogą ochronić balustrady, siatki bezpieczeństwa i rusztowania. W przypadku szczególnych zagrożeń obowiązują zaostrzone wymagania dotyczące bezpieczeństwa.

Bezpieczeństwo przy pracach dekarskich

Bezpieczeństwo podczas pracy na drabinach

Wypadki często wynikają z poślizgnięcia i wywrócenia się drabin, a także z używania drabin do prac, do których nie są one przeznaczone. Dowiedz się więcej o prawidłowym ustawianiu i użytkowaniu drabin.

Bezpieczeństwo podczas pracy na drabinach

Używaj środków ochrony indywidualnej

Pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia niezbędnego sprzętu ochronnego i zapewnienia, aby pracownicy go używali. Środki ochrony indywidualnej muszą być odpowiednie do rodzaju pracy.

Używaj środków ochrony indywidualnej

Twój podręcznik: Prace dekarskie

Odnośniki do wybranych rozdziałów na temat prac dekarskich, zabezpieczeń przed upadkiem z wysokości oraz ergonomii w podręczniku 'Środowisko pracy w sektorze budowlanym'. Podręcznik opracowała organizacja branżowa ds. bhp w budownictwie.

Twój podręcznik: Prace dekarskie

Ustawianie i używanie rusztowań

Poziom bezpieczeństwa można zwiększyć między innymi dzięki dobremu planowaniu czy stosowaniu balustrad lub szelek przeciwupadkowych. Ustawianie niektórych rodzajów rusztowań wymaga szczególnych kwalifikacji.

Bezpieczeństwo podczas ustawiania rusztowań i pracy na nich

Zabezpiecz się przed azbestem

Starsze materiały budowlane mogą zawierać azbest, który ma działanie rakotwórcze. Dowiedz się, gdzie występuje największe ryzyko i jak się przed nim chronić.

Zabezpiecz się przed azbestem

Twoje bezpieczeństwo na placu budowy

Za bezpieczeństwo odpowiada pracodawca, ale również pracownicy ponoszą współodpowiedzialność. Dowiedz się więcej o obowiązkach pracodawcy i o tym, co możesz zrobić sam.

Nie ryzykuj swojego bezpieczeństwa na placu budowy