Prace wykopowe

Podczas prac w wykopach występuje szczególne ryzyko odniesienia obrażeń wskutek osunięcia się mas ziemnych. Osunięcie się otaczającej ziemi może doprowadzić do poważnych wypadków, także ze skutkiem śmiertelnym. Z tych względów Duńska Inspekcja Pracy podczas kontroli robót wykopowych kładzie szczególny nacisk na kwestie zabezpieczeń przed osunięciem się mas ziemnych. Ponadto Inspekcja Pracy zwraca uwagę na takie obszary zagrożeń, jak kolizja z pojazdem, upadek z wysokości czy podnoszenie ciężkich przedmiotów.

Bezpieczeństwo podczas prac wykopowych

Wykopy muszą spełniać szereg szczególnych wymagań, w tym: nachylenie i usztywnienie ścian, oznakowanie oraz blokada ruchu. Zapoznaj się z najważniejszymi przepisami.

Bezpieczeństwo podczas prac wykopowych

Twój podręcznik: Prace wykopowe

Odnośniki do wybranych rozdziałów na temat prac wykopowych, ergonomii oraz oceny ciężaru do podniesienia w podręczniku 'Środowisko pracy w sektorze budowlanym'. Podręcznik opracowała organizacja branżowa ds. bhp w budownictwie 'BFA Bygge & Anlæg'.

Twój podręcznik: Prace wykopowe

Twoje bezpieczeństwo na placu budowy

Za bezpieczeństwo odpowiada pracodawca, ale również pracownicy ponoszą współodpowiedzialność. Dowiedz się więcej o obowiązkach pracodawcy i o tym, co możesz zrobić sam.

Nie ryzykuj swojego bezpieczeństwa na placu budowy
: 26-06-2023