Prace rozbiórkowe

Podczas wyburzania części lub całości budynku występuje szczególne ryzyko upadku z wysokości, jak również narażenia pracownika na działanie azbestu oraz polichlorowanych bifenyli (PCB). Z tych względów Duńska Inspekcja Pracy podczas wizytacji kładzie szczególny nacisk na te zagrożenia. Ponadto Inspekcja Pracy zwraca uwagę na takie obszary zagrożeń, jak spadanie obiektów czy podnoszenie ciężkich przedmiotów.

Bezpieczeństwo podczas prac rozbiórkowych

Praca przy rozbiórce wymaga dobrego planowania. Należy zapobiegać ryzyku upadku z wysokości, a z niebezpiecznymi materiałami należy obchodzić się zgodnie z przepisami.

Bezpieczeństwo podczas prac rozbiórkowych

Zasady bezpieczeństwa, gdy w budynku jest PCB

Praca z materiałami zawierającymi rakotwórcze związki PCB wymaga zachowania specjalnych środków ostrożności i przeszkolenia od pracodawcy. Dowiedz się, jak należy podstępować.

Zasady bezpieczeństwa, gdy w budynku jest PCB

Sygnalizacja przy pracach z żurawiem

Podczas pracy z żurawiem hakowy i operator muszą pozostawać w pewnym kontakcie. Kontakt ten może odbywać się drogą radiową lub za pomocą sygnałów ręcznych. Zapoznaj się z sygnałami ręcznymi.

Sygnalizacja przy pracach z żurawiem

Twój podręcznik: Rozbiórka

Odnośniki do wybranych rozdziałów na temat prac rozbiórkowych, usuwania betonu, stosowania środków ochrony indywidualnej i in. w podręczniku 'Środowisko pracy w sektorze budowlanym'. Podręcznik opracowała organizacja branżowa ds. bhp w budownictwie.

Twój podręcznik: Rozbiórka

Zabezpiecz się przed azbestem

Starsze materiały budowlane mogą zawierać azbest, który ma działanie rakotwórcze. Dowiedz się, gdzie występuje największe ryzyko i jak się przed nim chronić.

Zabezpiecz się przed azbestem

Używaj środków ochrony indywidualnej

Pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia niezbędnego sprzętu ochronnego i zapewnienia, aby pracownicy go używali. Środki ochrony indywidualnej muszą być odpowiednie do rodzaju pracy.

Używaj środków ochrony indywidualnej

Twoje bezpieczeństwo na placu budowy

Za bezpieczeństwo odpowiada pracodawca, ale również pracownicy ponoszą współodpowiedzialność. Dowiedz się więcej o obowiązkach pracodawcy i o tym, co możesz zrobić sam.

Nie ryzykuj swojego bezpieczeństwa na placu budowy
: 26-06-2023