Podatki i VAT dla firm zagranicznych

Jeśli Twoja firma sprzedaje produkty lub usługi w Danii, musisz zapłacić podatek VAT. Jeśli zatrudniasz obcokrajowców, musisz mieć świadomość, że podlegają oni różnym zasadom w zależności od tego skąd pochodzą i jak długo przebywają w Danii.

Jeśli Twoja firma sprzedaje towary i usługi w Danii, musisz płacić podatek VAT. VAT w wysokości 25 procent jest podatkiem nakładanym na cenę sprzedawanych towarów lub usług. Rejestracja VAT musi nastąpić nie później niż osiem dni przed rozpoczęciem dostarczania towarów lub usług.

Rejestracja VAT może być wykonana łącznie z rejestracją w:
Rejestrze Zagranicznych Świadczycieli Usług (RUT)

Rejestracja płatników VAT

Jeśli jesteś przedsiębiorcą i posiadasz własną firmę, musisz zarejestrować firmę jako płatnik VAT. Rejestracji VAT można dokonać na stronie internetowej virk.dk.

How to register for tax (po angielsku)

Pracownik lub firma

Po uruchomieniu własnej działalności gospodarczej będziesz fiskalnie umiesz-czony w jednej z czterech kategorii: Pracownik, pracownik na umowę-zlecenie, prowadzący działalność handlową lub zawodową, lub nie prowadzący działalności handlowej łub zakładowej.

Clarifying your business for tax purposes (po angielsku)

Zagraniczna siła robocza

Jeśli zatrudniasz zagraniczną siłę roboczą, Twoi pracownicy muszą opłacać podatki w Danii. Dotyczy to również osób zatrudnionych czasowo, na przykład rzemieślników i pracow-ników sezonowych.

When you employ non-Danish labour (po angielsku)

Zatrudnianie obcokrajowców

Jeśli będąc firmą duńską zatrudniasz pracownika najemnego, który mieszka zagranicą i ma zagranicznego pracodawcę, wówczas pracownik ten musi płacić podatek na podstawie przepisów o wynajmowaniu siły roboczej.

Hiring employees from outside Denmark (po angielsku)

Podmiot gospodarczy objęty obowiązkiem podatkowym w Danii?

Niniejsze wskazówki są przeznaczone dla osób, które posiadają przedsiębiorstwo zarejestrowane lub mające siedzibę za granicą, ale wykonują działalność na terenie Danii. Wskazówki zawierają informacje o zasadach odprowadzania podatku dochodowego rzez przedsiębiorstwo i jego właściciela.

Podmiot gospodarczy objęty obowiązkiem podatkowym w Danii?

Masz pytania?

Kontakt do Duński urząd skarbowy
(Skattestyrelsen)

Telefon czynny:
Poniedziałek 9 - 17
Wtorek - czwartek 9 - 16
Piątek 9 - 14

+45 72 22 28 81