Spring over hovedmenu

Skat og moms for udenlandske virksomheder

Hvis din virksomhed sælger varer eller tjenesteydelser i Danmark, skal du betale moms. Hvis du har udenlandske ansatte skal du også være opmærksom på, at de er omfattet af forskellige regler afhængigt af, hvor de kommer fra og længden af deres ophold.

Din virksomhed skal betale moms, hvis du sælger varer eller tjenesteydelser i Danmark. Moms er en skat på 25 procent, som bliver lagt oveni prisen på de varer, du sælger. Momsregistreringen skal ske senest otte dage før, du begynder at levere dine varer eller tjenesteydelser.

Momsregistreringen kan ske i forbindelse med registreringen i:Register for Udenlandske Tjenesteydelser (RUT)

Momsregistrering

Hvis du er selvstændig og ejer din egen virksomhed, skal du momsregistrere din virksomhed. Du kan momsregistrere din virksomhed online på virk.dk. 

Ændre virksomhed

Lønmodtager eller virksomhed

Når du starter egen virksomhed, bliver du skattemæssigt placeret i en af fire kategorier: Lønmodtager, honorarlønnet, erhvervsmæssig eller ikke-erhvervsmæssig virksomhed. 

Afklar virksomhedens skatteforhold

Udenlandsk arbejdskraft

Hvis du bruger udenlandsk arbejdskraft, skal de ansatte betale skat i Danmark. Det gælder også midlertidigt ansatte, fx håndværkere og sæsonarbejdere. 

Når du har udenlandske medarbejdere

Leje af udenlandsk arbejdskraft

Hvis du som dansk virksomhed lejer en medarbejder, der bor i udlandet og har en udenlandsk arbejdsgiver, skal medarbejderen betale skat efter reglerne om arbejdsudleje. 

Leje af medarbejdere fra udlandet

Skattepligtig virksomhed i Danmark

En vejledning til dig, som har en virksomhed, der er hjemmehørende eller etableret i udlandet, men som har aktiviteter i Danmark. I vejledningen kan du se regler for, hvornår du og din virksomhed skal betale skat i Danmark.

Skattepligtig virksomhed i Danmark

Har du spørgsmål?

Kontakt Skattestyrelsen

Telefontid:
Mandag 9 - 17
Tirsdag til torsdag 9 - 16
Fredag 9 - 14

+45 72 22 28 81