Spring over hovedmenu

Atitinkami savitarnos sprendimai

Čia rasite Danijoje dažniausiai naudojamus savitarnos sprendimus darbo aplinkos srityje.

Pateikite atsakymą į Darbo inspekcijos reikalavimus arba draudimus

Įmonė, kuri po patikrinimo gavo reikalavimą su nurodytu reikalavimo įvykdymo terminu, reikalavimą, kurį reikia vykdyti nedelsiant, arba draudimą, iki termino pabaigos privalo pranešti Darbo inspekcijai, kaip išsprendė problemą.

Danijos Centrinio įmonių registro (CVR) numerį turinčios įmonės atsakymą privalo pateikti Darbo inspekcijos skaitmeniniu savitarnos būdu.

Pateikite atsakymą Darbo inspekcijai – su Danijos CVR numeriu (Business in Denmark)

Danijos Centrinio įmonių registro (CVR) numerio neturinčios užsienio šalių įmonės, skaitmenine savitarna naudotis negali, todėl atsakymą Darbo aplinkos tarnybai privalo siųsti laišku arba el. paštu.

Pateikite atsakymą į reikalavimus arba draudimus (anglų kalba)

Užsienio šalių paslaugų teikėjų registras (dan. sutr. RUT)

Užsienio įmonės, laikinai vykdysiančios veiklą Danijoje, apie ją ir veiklos užduotis privalo pranešti Užsienio šalių paslaugų teikėjų registrui (dan. sutr. RUT).

Minėtą pranešimą galite pateikti danų, anglų, vokiečių ir lenkų kalbomis. Dėl informacijos vežėjams žiūrėkite žemiau.

Pranešti užsienio paslaugų teikėjų registrui (anglų, vokiečių arba lenkų)Skaitykite daugiau apie Užsienio šalių paslaugų teikėjų registrą (dan. sutr. RUT)

Praneškite Darbo inspekcijai apie nepateiktą pranešimą šalių RUT

Užsakovai, samdantys užsienio įmonę, turi patikrinti dokumentus, patvirtinančius, kad įmonė yra įregistruota Užsienio paslaugų teikėjų registre (RUT), priešingu atveju užsakovas privalo apie tai pranešti Darbo inspekcijai.

Praneškite Darbo inspekcijai apie nepateiktą pranešimą šalių RUT (anglų kalba)

Kelių transportas. Komandiravimo deklaracija

Šis portalas skirtas kelių transporto vežėjams, turintiems laikytis Direktyvoje (ES) 2020/1057 nustatytų ES taisyklių dėl vairuotojų komandiravimo. Kelių transporto vežėjai jame galės pateikti:

  • komandiravimo deklaracijas, skirtas valstybei (-ėms) narei (-ėms), į kurią (-ias) komandiruos vairuotojus;
  • dokumentus, skirtus valstybių narių, į kurias vairuotojai buvo komandiruoti, institucijoms, jei jos to reikalauja.

Pateikite komandiravimo deklaracija (pasirinkite kalbą)Daugiau skaitykite Danijos kelių administracijoje (anglų)

Praneškite apie darbą su asbestu

Apie asbesto turinčių medžiagų šalinimo darbus pastatų ir laivų, traukinių, mašinų ir kt. viduje Darbo inspekcijai turi būti pranešta prieš pradedant darbus. Tas pats pasakytina ir apie kitus darbus, kurie gali būti susiję su asbesto poveikiu.

Praneškite apie darbą su asbestu (anglų)

Praneškite apie statybvietę

Prieš rangovui pradedant darbus, apie statybvietę gali tekti pranešti Darbo inspekcijai. Tai taikoma tais atvejais, kai numatoma, kad darbai truks ilgiau kaip 30 darbo dienų ir vienu metu dirbs ne mažiau kaip 20 darbuotojų, arba kai numatoma statybos darbų apimtis didesnė kaip 500 darbuotojo darbo dienų.

Praneškite apie statybvietę (anglų)

Kreipkitės dėl užsienyje įgytos kvalifikacijos pripažinimo

Komandiruojami darbuotojai, kurie Danijoje dirbs laikinai, privalo būti įgiję būtiną savo darbui profesinę kvalifikaciją. Jeigu ji įgyta užsienyje, dirbant kai kuriose srityse būtina, kad ją oficialiai pripažintų Darbo inspekcija. Likusiose srityse atsakomybė už tai, kad darbuotojas išties kvalifikuotas dirbti savo darbą, tenka darbdaviui. Atkreipkite dėmesį, kad asmens kvalifikacija turi būti oficialiai pripažinta dar prieš jam pradedant dirbti.

Prašyti kvalifikacijos pripažinimo (forma, pasirinkti kalbą)Skaitykite daugiau apie pripažinimo taisykles (anglų)

Praneškite apie nelaimingą atsitikimą darbe

Jūs, kaip darbdavys, esate įpareigoti pranešti apie nelaimingą atsitikimą darbe. Tai taip pat galioja tuo atveju, jeigu jūs turite užsienio šalies įmonę, kuri Danijoje laikinai vykdo darbus.

Jei įmonė turi Danijos CVR numerį, apie nelaimingus atsitikimus darbe turite pranešti skaitmeniniu būdu pranešimų sistemoje EASY.

Pranešti apie nelaimingą atsitikimą, EASY (anglų)

Užsienio šalių įmonės, kurioms nesuteiktas daniškas įmonės registracijos numeris, gali naudotis ypatinga prieiga Business in Denmark. Čia reikia nurodyti įmonei suteiktą RUT numerį.

Pranešti apie nelaimingą atsitikimą darbdaviu be CBR numerio (anglų)

Praneškite apie pavojingas medžiagas Gaminių registrui

 Visos įmonės, importuojančios arba gaminančios pavojingas chemines medžiagas, skirtas profesionaliam naudojimui Danijoje, privalo apie šiuos produktus pranešti Produktų registrui. Šis reikalavimas galioja ir tuo atveju, jeigu bendrovė pavojingas chemines medžiagas Danijoje naudoja savo poreikiams. Minėtą pranešimą reikia pateikti ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo importo dienos.

Registracija produktų registre (anglų)Pranešti apie pavojingas medžiagas produktų registre (anglų)

Praneškite apie toksiškas medžiagas ir mišinius

Įmonės, gaminančios, naudojančios, importuojančios ar parduodančios labai toksiškas medžiagas ir mišinius, privalo apie tai pranešti atsakingai institucijai. Darbo inspekcija yra atsakinga už toksiškų medžiagų ir mišinių gamybą ir naudojimą, o Aplinkos apsaugos tarnyba - už importą ir pardavimą. Abiem atvejais ataskaita būti teikiama tokiu skaitmeniniu būdu, kurį numato Aplinkos apsaugos tarnyba.

Pateikti pranešimą apie apsinuodijimą (anglų)

Any questions?

Contact Arbejdstilsynet
The Danish Working Environment Authority (WEA)

Telefontid
Monday - Thursday: 8 - 15
Friday: 8 - 14

+45 70 12 12 88
Press 9 for English
at@at.dk

Last updated: 16-02-2023