Skip main menu

Savitarnos sprendimai

Čia rasite Danijoje dažniausiai naudojamus savitarnos sprendimus darbo aplinkos srityje.

Pateikite atsakymą į Darbo inspekcijos reikalavimus arba draudimus

Jeigu įmonė po Darbo inspekcijos patikrinimo gavo nurodymą arba sprendimą- įmonė iki sprendime nurodyto termino pabaigos, privalo pranešti Darbo inspekcijai, kaip ji pašalino tuos trūkumus.

Danijos Centrinio įmonių registro (CVR) numerį turinčios įmonės atsakymą privalo pateikti Darbo inspekcijai elektroniniu būdu, per Darbo inspekcijos savitarnos svetainę.

Pateikite atsakymą Darbo inspekcijai – su Danijos CVR numeriu (Business in Denmark)

Danijos Centrinio įmonių registro (CVR) numerio neturinčios užsienio šalių įmonės, skaitmenine savitarna naudotis negali, todėl atsakymą Darbo inspekcijai privalo pateikti paštu arba el. paštu.

Pateikite atsakymą į reikalavimus arba draudimus (anglų)

Užsienio šalių paslaugų teikėjų registras (dan. sutr. RUT)

Užsienio įmonės, laikinai vykdančios veiklą Danijoje, apie veiklą ir užduotis privalo pranešti Užsienio šalių paslaugų teikėjų registrui (dan. sutr. RUT).

Pranešimą galite pateikti danų, anglų, vokiečių ir lenkų kalbomis. Dėl informacijos vežėjams žiūrėkite žemiau.

Pranešti užsienio paslaugų teikėjų registrui (anglų, vokiečių arba lenkų)Skaitykite daugiau apie Užsienio šalių paslaugų teikėjų registrą (dan. sutr. RUT)

Praneškite Darbo inspekcijai apie įmones, neįsiregistravusias (RUT)

Užsakovai, samdantys užsienio įmonę, turi patikrinti dokumentus, patvirtinančius, kad įmonė yra įregistruota Užsienio paslaugų teikėjų registre (RUT), priešingu atveju užsakovas privalo apie tai pranešti Darbo inspekcijai.

Praneškite Darbo inspekcijai apie įmones, neįsiregistravusias RUT (anglų)

Kelių transportas. Komandiravimo deklaracija

Šis portalas skirtas kelių transporto vežėjams, turintiems laikytis Direktyvoje (ES) 2020/1057 nustatytų ES taisyklių dėl vairuotojų komandiravimo. Kelių transporto vežėjai jame galės pateikti:

  • komandiravimo deklaracijas, skirtas valstybei (-ėms) narei (-ėms), į kurią (-ias) komandiruos vairuotojus;
  • dokumentus, skirtus valstybių narių, į kurias vairuotojai buvo komandiruoti, institucijoms, jei jos to reikalauja.

Pateikite komandiravimo deklaracija (pasirinkite kalbą)Daugiau skaitykite Danijos kelių administracijoje (anglų)

Praneškite apie darbą su asbestu

Apie asbesto turinčių medžiagų šalinimo ar griovimo darbus pastatų, laivų, traukinių, mašinų ir kt. viduje Darbo inspekcijai turi būti pranešta prieš pradedant vykdyti darbus. Tai galioja ir kitems darbams, kurie gali būti susiję su asbesto poveikiu.

Praneškite apie darbą su asbestu (anglų)

Praneškite apie statybvietę

Prieš rangovui pradedant vykdyti darbus, apie statybvietę galimai reikia pranešti Darbo inspekcijai. Tai galioja tais atvejais, kai numatoma, kad darbai truks ilgiau nei 30 darbo dienų ir statybvietėje dirbs ne mažiau kaip 20 darbuotojų, arba kai numatoma statybos darbų trukmė yra didesnė kaip 500 dienų, dirbant vienam darbuotojui.

Praneškite apie statybvietę (anglų)

Kreipkitės dėl užsienyje įgytos kvalifikacijos pripažinimo

Komandiruojami darbuotojai, kurie Danijoje dirbs laikinai, privalo būti įgiję savo darbui būtinas kvalifikacijas. Dirbant tam tikrose srityse užsienyje įgytos kvalifikacijos turi būti pripažintos Darbo inspekcijos, kitais atvejais darbuotojo reikiamų kvalifikacijų turėjimas yra darbdavio atsakomybė.

Atkreipkite dėmesį, kad kvalifikacija turi būti oficialiai pripažinta dar prieš darbuotojui pradedant dirbti.

Pateikti prašymą dėl kvalifikacijos pripažinimo (forma, pasirinkti kalbą)Skaitykite daugiau apie pripažinimo taisykles (anglų)

Praneškite apie nelaimingą atsitikimą darbe

Darbdavys yra įpareigotas pranešti apie nelaimingą atsitikimą darbe. Tai galioja ir tuo atveju, jeigu jūs turite užsienio šalies įmonę, laikinai vykdančią darbus Danijoje.

Jei įmonė turi Danijos Centrinio įmonių registro (CVR) numerį, apie nelaimingus atsitikimus darbe turi pranešti elektroniniu būdu pranešimų sistemoje EASY.

Pranešti apie nelaimingą atsitikimą, EASY (anglų)

Užsienio šalių įmonės neturinčios Danijos Centrinio įmonių registro (CVR) numerio, gali naudotis specialia prieiga per Business in Denmark. Čia reikia nurodyti įmonei suteiktą RUT numerį.

Pranešti apie nelaimingą atsitikimą-  įmonėms be CVR numerio (anglų)

Praneškite apie pavojingas medžiagas Produktų registrui

Visos įmonės, importuojančios arba gaminančios pavojingas chemines medžiagas, skirtas profesionaliam naudojimui Danijoje, privalo apie šiuos produktus pranešti Produktų registrui. Šis reikalavimas galioja ir tuo atveju, jeigu bendrovė pavojingas chemines medžiagas Danijoje naudoja savo poreikiams. Minėtą pranešimą reikia pateikti ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo importo dienos.

Registracija produktų registre (anglų)Pranešti apie pavojingas medžiagas produktų registre (anglų)

Praneškite apie kenksmingas medžiagas ir mišinius

Įmonės, gaminančios, naudojančios, importuojančios ar parduodančios labai kenksmingas medžiagas ir mišinius, privalo apie tai pranešti atsakingai institucijai. Darbo inspekcija kontroliuoja kenksmingų medžiagų ir mišinių gamybą ir naudojimą, o Aplinkos apsaugos tarnyba - importą ir pardavimą. Abiem atvejais pranešimas, turi būti teikiamas elektroniniu būdu, Aplinkos apsaugos nustatyta tvarka.

Pateikti pranešimą apie apsinuodijimą (anglų)

Any questions?

Contact Arbejdstilsynet
The Danish Working Environment Authority (WEA)

Phone hours
Monday - Thursday: 8 - 15
Friday: 8 - 14

+45 70 12 12 88

Press 9 for English

at@at.dk

Last updated: 08-07-2024