Skip main menu

Grąžinamos Užsienio šalių paslaugų teikėjų registro (dan. sutr. RUT) paskirtos baudos

Aukščiausiojo teismo sprendimas numato RUT baudų grąžinimą. Darbo inspekcija atnaujina bylas dėl pranešimo RUT registrui prievolės pažeidimų, padarytų laikotarpiu nuo 2011 m. sausio 1 d. iki 2019 m. birželio 24 d. Tai, be kita ko, reiškia, kad Jums bus grąžintos baudos už pranešimo RUT registrui prievolės pažeidimą.

Užsienio šalių paslaugų teikėjai, kurie teikia paslaugas Danijoje, apie atliekamus darbus privalo pranešti RUT registrui ir nurodyti paslaugų teikimo vietos adresą. Tai, be kita ko, įgalina Darbo inspekciją kontroliuoti, ar laikomasi pranešimo RUT prievolės, ir tikrinti darbo sąlygas.

Laikotarpiu nuo 2011 m. sausio 1 d. Iki 2019 m. birželio 24 d. ši informacija apie adresus buvo viešai prieinama.

Aukščiausiasis teismas 2020 m. lapkričio 30 d. sprendimu nustatė, kad viešoji prieiga prie informacijos apie adresus prieštarauja Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 56 straipsniui. Sprendimas grindžiamas tuo, kad ši prieiga užsienio šalių paslaugų teikėjams buvo apribojimas, viršijantis tai, kas reikalinga RUT registro tikslui pasiekti.

Kadangi šis apribojimas prieštaravo 56 straipsniui (ES teisė), o neįvedus informacijos apie adresą užsienio šalių paslaugų teikėjui nebuvo įmanoma teisingai pateikti RUT pranešimo, Aukščiausiasis teismas atleido užsienio šalių paslaugų teikėjus nuo baudžiamosios atsakomybės.

Aukščiausiojo teismo sprendimas yra principinis ir tai reiškia, kad Darbo inspekcija atnaujina bylas dėl pranešimo RUT registrui prievolės pažeidimų laikotarpiu nuo 2011 m. sausio 1 d. iki 2019 m. birželio 24 d. imtinai, kuriose buvo paskirta administracinė bauda.

Atkreipkite dėmesį, kad nuo 2019 m. birželio 25 d. pranešimo RUT registrui prievolę reglamentuojančios taisyklės atitinka ES teisę, nes informacija apie paslaugų atlikimo vietą nebėra viešai prieinama. Todėl Danijoje paslaugas teikiantys užsienio šalių paslaugų teikėjai ir toliau privalo teikti pranešimus į RUT registrą.

Darbo inspekcija susisieks su Jumis arba Jūsų įmone

Todėl, jei laikotarpiu nuo 2011 m. sausio 1 d. iki 2019 m. birželio 24 d. Jūs ar Jūsų įmonė sutikote su Darbo inspekcijos administracine bauda už pranešimo RUT registrui prievolės pažeidimą, dabar gausite naują sprendimą dėl bylos nutraukimo ir baudos panaikinimo arba grąžinimo..

Kai kuriais atvejais Darbo inspekcija Jums ar Jūsų įmonei gali atsiųsti ir e. laišką su prašymu atsiųsti Darbo inspekcijai informaciją apie adresą. Ši informacija Darbo inspekcijai reikalinga tam, kad Jums ar Jūsų įmonei galėtų saugiai nusiųsti naująjį sprendimą.

Jei Jums ar Jūsų įmonei bus sugrąžinami pinigai, gavus naująjį sprendimą, Jūsų taip pat bus paprašyta pateikti Darbo inspekcijai informaciją apie banko sąskaitą. Už baudų grąžinimą yra atsakinga Valstybinė administracija.

Kada pinigai bus grąžinami?

Darbo inspekcija stengsis dirbti kaip galima greičiau, tačiau atsižvelgiant į bylų kiekį, į tai, kad bylos nėra naujos, taip pat dėl to, kad jos yra susijusios su užsienio šalių įmonėmis, reikia tikėtis, kad bylų tvarkymas užtruks kurį laiką. Be kita ko, reikės išsiaiškinti, ar nepasikeitė bylose dalyvaujančių šalių kontaktiniai duomenys ir ar jos šiuo metu egzistuoja, tame tarpe, ar įmonė, pvz., yra nėra likviduota.

Tačiau daugeliu atvejų pinigus tikimasi grąžinti per 2021-uosius m.

Jei esate gavęs teismo sprendimą arba baudą Jums paskyrė policija - Jūsų bylą ar sprendimą atnaujins policija.

Any questions?

Contact Arbejdstilsynet
The Danish Working Environment Authority (WEA)

Phone hours
Monday - Thursday: 8 - 15
Friday: 8 - 14

+45 70 12 12 88
Press 9 for English
at@at.dk