Spring over hovedmenu

Pranešimas Užsienio šalių paslaugų teikėjų registrui

Užsienio įmonės, veiklą vykdančios Danijoje, privalo laikytis šios šalies taisyklių, pvz., dėl darbo aplinkos ir mokesčių. Kad Danijos valdžios institucijos galėtų jas prižiūrėti, bendrovės privalo užsiregistruoti Užsienio šalių paslaugų teikėjų registre (dan. sutr. RUT).

Jei jūsų užsienio bendrovė laikinai vykdys veiklą Danijoje, privalote apie tai ir įmonės veiklos tikslus pranešti Užsienio šalių paslaugų teikėjų registrui (dan. sutr. RUT). Šis reikalavimas taikomas ir savarankiškai dirbantiems asmenims, kurie nesamdo darbuotojų, bei įmonėms, kurios gimtinėje realiai jokios veiklos nevykdo.

Kaip galiu pateikti pranešimą RUT?

Savo pranešimą apie vykdomą veiklą bei jos užduotis galite pateikti skaitmeniniu būdu per virk.dk. Popieriniai pranešimai nepriimami. Pranešant skaitmeninis identifikavimas ar skaitmeninis parašas nebūtini. Pranešimą galite pateikti anglų, vokiečių, lenkų ir danų kalbomis.

Pranešk apie įmonės veiklą RUT (anglų k.)

Pateikę pranešimą RUT, gausite kvitą, kuriame bus nurodytas RUT numeris. Jo jums prireiks kreipiantis į Danijos valdžios institucijas arba, pavyzdžiui, kai norėsite pranešti apie nelaimingą atsitikimą darbo metu.

Dokumentacija, adresuotina darbo užduoties skyrėjui, kuri bus pateikta RUT registrui

Jeigu dirbate statybų, žemdirbystės, miškininkystės, sodininkystės, daržininkystės ar valymo srityse, savo darbo užduoties skyrėjui privalote pateikti dokumentą, įrodantį, kad užsiregistravote Užsienio šalių paslaugų teikėjų registre (dan. sutr. RUT). Šis dokumentas gali būti ir kvitas, kuris jums buvo išduotas, registruojantis RUT.

Darbo užduoties skyrėjas – tai asmuo arba įmonė, kuriai sutarėte atlikti darbo užduotį.

Kokią informaciją privalau pateikti RUT?

Pateikiant pranešimą apie savo veiklą Užsienio šalių paslaugų teikėjų registrui (dan. sutr. RUT), reikia pranešti apie:

Įmonės, turinčios samdomų darbuotojų:

 • įmonės pavadinimą, buveinės adresą ir kontaktinę informaciją;
 • darbo užduoties pradžios ir pabaigos datas;
 • vietą, kurioje bus atliekama darbo užduotis;
 • įmonės kontaktinio asmens duomenis. Jį iš dirbančių Danijoje ir teikiančių paslaugą asmenų parenka pati bendrovė;
 • įmonės ekonominės veiklos rūšies kodą;
 • komandiruotų darbo užmokesčio gavėjų tapatybę ir komandiruotės trukmę;
 • informaciją apie registraciją PVM registre gimtinėje (jei aktualu);
 • darbo užmokesčio gavėjų, apie kuriuos buvo pranešta, socialinį draudimą gimtinėje;
 • teikiamos paslaugos darbo užduoties skyrėją Danijoje (nebent jis yra privatus asmuo). Darbo užduoties skyrėjas – tai asmuo arba įmonė, kuriai sutarėte atlikti darbą.

Savarankiškai dirbantys asmenys, nesamdantys darbuotojų:

 • įmonės pavadinimą, buveinės adresą ir kontaktinę informaciją;
 • darbo užduoties pradžios ir pabaigos datas;
 • vietą, kurioje bus atliekama darbo užduotis;
 • įmonės ekonominės veiklos rūšies kodą;
 • informaciją apie registraciją PVM registre gimtinėje (jei aktualu);
 • darbo užmokesčio gavėjų, apie kuriuos buvo pranešta, socialinį draudimą gimtinėje;
 • teikiamos paslaugos darbo užduoties skyrėją Danijoje (nebent jis yra privatus asmuo). Darbo užduoties skyrėjas – tai asmuo arba įmonė, kuriai sutarėte atlikti darbo užduotį.

Kada privalu pateikti pranešimą RUT?

Užsienio šalių paslaugų teikėjų registrui (dan. sutr. RUT) informaciją privalote pateikti prieš pradėdami darbus Danijoje. Jeigu, pateikus pranešimą, įvyko pokyčių, apie juos RUT būtina pranešti ne vėliau kaip pirmą darbo dieną po jų įsigaliojimo datos.

Prieš informuodami apie laikinus darbus, privalote RUT sukurti vartotojo paskyrą. Tai atlikę, kaskart, pateikdami duomenis apie naujas darbo užduotis arba keisdami informaciją apie jau praneštas, pakartotinai jungsitės prie jos.

Rizika gauti baudą

esate įpareigotas pranešti Danijos Užsienio šalių paslaugų teikėjų registrui (dan. sutr. RUT) apie veiklos užduotis arba su jomis susijusius pokyčius. Jeigu pranešite pavėluotai, pateikta informacija bus neteisinga arba neišsami, jums gali būti skirta bauda. Jeigu apie vykdomas veiklos užduotis nepranešite RUT, Danijos Darbo inspekcija jūsų įmonei gali skirti 10 000 Danijos kronų baudą arba nusiųsti policijai kaltinamąjį pranešimą. Jeigu pakartotinai nepranešite apie veiklos užduotis RUT, jums gali būti skirta 20 000 Danijos kronų bauda.

Kraštutinė sankcija, gręsianti apie konkrečias veiklos užduotis nepranešus RUT, yra sprendimas skirti kasdien mokamas periodines baudas, kurias bus privalu mokėti tol, kol RUT pateiksite reikiamus duomenis.

Any questions?

Contact the RUT Support
at the Danish Business Authority

+45 72 20 00 36
Press 9 for support in English
rut@erst.dk