Skip main menu

Monitorizarea companiilor străine

ManchAutoritatea daneză pentru mediu de lucru supraveghează toate firmele din Danemarca. Aici veți primi răspunsuri despre modul în care are loc o vizită de monitorizare și ce competențe are Autoritatea daneză pentru mediu de lucru.et

Inspectoratul Muncii este autoritatea daneză care se ocupă cu menţinerea sănătăţii şi securităţii la locul de muncă în cadrul companiilor care activează în Danemarca. Printre altele, Inspectoratul Muncii supraveghează companiile şi asigură un mediu de lucru profesional.

În Danemarca problemele legate de mediul de lucru trebuie prevenite şi soluţionate de către companii şi prin cooperarea între angajatori şi angajaţi. Însa este responsabilitatea angajatorului ca regulile privind mediul de lucru să fie respectate.

Cum are loc o vizită de monitorizare?

Inspectoratul Muncii supraveghează atât companiile daneze, cât şi pe cele străine active în Danemarca. La baza acestei monitorizări se afla legea daneză privind mediul de lucru. Supraveghetorii efectuează controale în companii şi evaluează mediul de lucru. Aceştia monitorizează condiţiile ergonomice, nivelul zgomotului şi riscul de accidente.

Inspectoratul Muncii controlează de asemenea dacă firmele străine s-au înregistrat la Registrul pentru Furnizorii Străini de Servicii (RUT) şi dacă datele de înregistrare sunt corecte.

Vizitele de monitorizare vor fi adesea efectuate fără notificare prealabilă

În Danemarca salarizarea şi condiţiile de muncă sunt reglementate de către partenerii sociali prin acorduri colective. Aşadar Inspectoratul Muncii nu efectuează inspecţii în legătură cu auditul firmei.

Măsurile Inspectoratului Muncii

Dacă Inspectoratul Muncii constată, în urma unei inspecţii, că o companie nu respectă cerinţele legii, acesta va cere companiei să se asigure că legile sunt respectate.

În cazuri speciale, Inspectoratul Muncii poate interzice continuarea activităţilor până la soluţionarea problemelor de sănătate şi securitate în muncă. De asemenea Inspectoratul Muncii poate să amendeze o companie, dacă au fost încălcate reguli clare şi bine-cunoscute.

Inspectoratul Muncii poate decide să revină după o vizită de supraveghere pentru a controla dacă compania a respectat ordinele vizitei precedente.

Monitorizarea va fi întotdeauna însoţită de discuţii şi îndrumare pentru a se asigura că respectivele companii înţeleg de ce Inspectoratul Muncii consideră că regulamentele de sănătate şi securitate în muncă nu a fost respectate, precum şi în ce fel pot soluţiona problemele de sănătate şi siguranţă.

Inspectoratul Muncii este prezent

Inspectoratul Muncii este prezent pe întreg teritoriul ţării, printre altele şi în cele trei centre regionale din Copenhaga, Kolding şi Hadste. În centrele de supraveghere se află supraveghetori care au cunoştinţe în domeniu, printre altele în construcţii şi şantiere de construcţii, agricultură, alimentaţie şi curăţenie.

Material informativ în alte limbi

Prezentare generală a materialelor Autorității daneze pentru mediu de lucru în alte limbi

Any questions?

Contact Arbejdstilsynet
The Danish Working Environment Authority (WEA)

Phone hours
Monday - Thursday: 8 - 15
Friday: 8 - 14

+45 70 12 12 88

Press 9 for English

at@at.dk

Last updated: 08-07-2024