Spring over hovedmenu

Užsienio įmonių kontrolė

Darbo Inspekcija kontroliuoja visas Danijoje veiklą vykdančias įmones. Čia gausite atsakymus, kaip vyksta inspekcijos apsilankymas ir kokius įgaliojimus turi Darbo inspekcija.

Darbo inspekcija – tai Danijos darbuotojų sveikatos ir darbo saugos valdžios institucija, siekianti sveikatai palankios ir saugios darbo aplinkos šalies įmonėse. Šis tikslas, be kita ko, įgyvendinamas jas kontroliuojant ir skleidžiant profesinės darbuotojų sveikatos ir darbo saugos žinias.

Danijoje siekiama užkirsti kelią darbuotojų sveikatos ir darbo saugos problemoms bei, bendradarbiaujant darbdaviams ir darbuotojams, jas spręsti. Tačiau už darbuotojų sveikatos ir darbo saugos taisyklių laikymąsi atsakingas darbdavys.

Kaip vyksta inspekcijos apsilankymas? 

Darbo inspekcija kontroliuoja įmones, savo veiklą vykdančias Danijoje; ji inspektuoja daniškas ir užsienio bendroves. Priežiūra vykdoma nuolat, vadovaujantis Danijos darbuotojų sveikatos ir darbo saugos įstatymu. Kontrolę atliekantys asmenys vyksta į įmones ir vertina, ar laikomasi darbuotojų sveikatos ir darbo saugos taisyklių. Jie stebi, pvz., ergonomiką, triukšmą, ir vertina nelaimingų atsitikimų riziką.

Darbo inspekcija taip pat tikrina, ar užsienio bendrovės pateikė pranešimus Užsienio šalių paslaugų teikėjų registrui (dan. sutr. RUT) ir ar juose nurodyta informacija teisinga.

Darbo inspekcijos darbuotojai dažnai atvyksta atlikti kontrolės neįspėję iš anksto

Danijoje darbo užmokesčio ir darbo sąlygas kolektyvinėse sutartyse reglamentuoja socialiniai partneriai. Taigi atlikdama kontrolę Darbo inspekcija šių dalykų netikrins.

Darbo inspekcijos atsakomieji veiksmai

Jeigu Darbo inspekcija per kontrolinę patikrą konstatuoja, jog įmonė nepaiso įstatymo reikalavimų, ji oficialiai nurodo bendrovei užtikrinti, kad įstatymo bus laikomasi.

Ypatingais atvejais Darbo inspekcija gali uždrausti tęsti darbus tol, kol bus išspręsta darbuotojų sveikatos ir darbo saugos problema. Be to, nustačiusi, kad nesilaikoma aiškių ir visiems žinomų taisyklių, ji gali įmonei skirti baudą.

Darbo inspekcija, įpareigojusi įmonę įvykdyti tam tikrus įsipareigojimus, gali dar kartą atvykti ir patikrinti, ar ji tai padarė.

Atliekant kontrolę visuomet stengiamasi užmegzti dialogą ir patarti, siekiant, kad įmonės administracija suvoktų, kodėl Darbo inspekcija vertina, jog joje nesilaikoma darbuotojų sveikatos ir darbo saugos taisyklių, ir ką reikia daryti toliau, sprendžiant šio pobūdžio problemas.

Darbo inspekcijos padalinių yra visoje Danijoje

Darbo inspekcijos padalinių yra visoje Danijoje; jie įsteigti ir trijuose regioniniuose kontrolės centruose Kopenhagoje, Koldinge ir Hadstene. Kontrolės centruose dirba asmenys, kompetentingi atskirose sektorių srityse, pavyzdžiui, pastatų ir inžinerinių statinių statybos, žemdirbystės, maisto produktų ir valymo paslaugų.

Informacinė medžiaga kitomis kalbomis

Darbo inspekcijos informacijos kitomis kalbomis apžvalga

Any questions?

Contact Arbejdstilsynet
The Danish Working Environment Authority (WEA)

Telefontid
Monday - Thursday: 8 - 15
Friday: 8 - 14

+45 70 12 12 88
Press 9 for English
at@at.dk

Last updated: 25-11-2022