Skip main menu

Pranešimas Užsienio šalių paslaugų teikėjų registrui

Užsienio įmonės, veiklą vykdančios Danijoje, privalo laikytis šios šalies taisyklių, pvz., dėl darbo aplinkos ir mokesčių. Kad Danijos valdžios institucijos galėtų jas prižiūrėti, bendrovės privalo užsiregistruoti Užsienio šalių paslaugų teikėjų registre (dan. sutr. RUT).

Jei Jūsų užsienio įmonė ketina laikinai atlikti darbus Danijoje, apie įmonę ir darbo užduotis privalote pranešti Užsienio šalių paslaugų teikėjų registrui (RUT). Reikalavimas taikomas ir toms įmonėms, kurios savo šalyje nevykdo realios veiklos.

Kaip pateikti pranešimą RUT?

Apie savo įmonę ir darbo užduotis Užsienio paslaugų teikėjų registrui (RUT) privalote pranešti skaitmeniniu būdu per „Business in Denmark“. Pranešimo pateikti popieriniu būdu galimybės nėra. Skaitmeninis asmens tapatybės dokumentas ar skaitmeninis parašas nebūtinas. Pranešimą galima pateikti anglų, vokiečių, lenkų ir danų kalbomis.

Pateikę pranešimą RUT, gausite kvitą, kuriame bus nurodytas RUT numeris. Jo Jums prireiks kreipiantis į Danijos valdžios institucijas.

Pateikite pranešimą apie savo įmonę RUT

Apie ką privalote pranešti RUT?

Pranešime Užsienio šalių paslaugų teikėjų registrui (RUT) turi būti nurodyta ši informacija:

Įmonės, turinčios samdomų darbuotojų

 • įmonės pavadinimas, buveinės adresas ir kontaktinė informacija;
 • darbo užduoties pradžios ir pabaigos data;
 • vieta, kurioje bus atliekama darbo užduotis;
 • įmonės kontaktinis asmuo;
 • įmonės ekonominės veiklos rūšies kodas;
 • komandiruotų darbuotojų tapatybė ir komandiruotės trukmė;
 • informacija apie registraciją PVM registre įmonės registracijos šalyje (jei aktualu);
 • informacija apie darbuotojų, apie kuriuos buvo pranešta, socialinį draudimą jų gyvenamojoje šalyje;
 • teikiamos paslaugos užsakovo Danijoje CVR numeris (registracijos Centriniame įmonių registre numeris), išskyrus tuos atvejus, kai užsakovas yra privatus asmuo.

Savarankiškai dirbantys asmenys, nesamdantys kitų darbuotojų:

Savarankiškai dirbantys asmenys, nesamdantys kitų darbuotojų, turi registruotis RUT tik tuo atveju, jei jie teikia paslaugas statybų ir kelių statybų srityje arba mašinų ir įrangos montavimo bei remonto srityse.

 •  įmonės pavadinimas, buveinės adresas ir kontaktinė informacija;
 • darbo užduoties pradžios ir pabaigos data;
 • vieta, kurioje bus atliekama darbo užduotis;
 • įmonės ekonominės veiklos rūšies kodas;
 • informacija apie registraciją PVM mokėtojų registrą įmonės registracijos šalyje (jei aktualu)
 • teikiamos paslaugos užsakovo Danijoje CVR numeris (registracijos Centriniame įmonių registre numeris), išskyrus tuos atvejus, kai užsakovas yra privatus asmuo.

Kas yra darbų užsakovas Danijoje?

Užsakovas Danijoje yra Danijos įmonė arba privatus asmuo, kuriam ar kuriai teikiama paslauga arba atliekami darbai Danijoje.

Jei tiekimo grandinėje yra kelios Danijos įmonės, užsakovas Danijoje yra pirmoji tiekimo grandinėje dalyvaujanti Danijos įmonė.

Kada privalu pateikti pranešimą RUT?

Užsienio šalių paslaugų teikėjų registrui (dan. sutr. RUT) informaciją privalote pateikti prieš pradėdami darbus Danijoje. Jeigu, pateikus pranešimą, įvyko pokyčių, apie juos RUT būtina pranešti ne vėliau kaip pirmą darbo dieną po jų įsigaliojimo datos.

Prieš informuodami apie laikinus darbus, privalote RUT sukurti vartotojo paskyrą. Tai atlikę, kaskart, pateikdami duomenis apie naujas darbo užduotis arba keisdami informaciją apie jau praneštas, pakartotinai jungsitės prie jos.

Rizika gauti baudą

esate įpareigotas pranešti Danijos Užsienio šalių paslaugų teikėjų registrui (dan. sutr. RUT) apie veiklos užduotis arba su jomis susijusius pokyčius. Jeigu pranešite pavėluotai, pateikta informacija bus neteisinga arba neišsami, jums gali būti skirta bauda. Jeigu apie vykdomas veiklos užduotis nepranešite RUT, Danijos Darbo inspekcija jūsų įmonei gali skirti 10 000 Danijos kronų baudą arba nusiųsti policijai kaltinamąjį pranešimą. Jeigu pakartotinai nepranešite apie veiklos užduotis RUT, jums gali būti skirta 20 000 Danijos kronų bauda.

Kraštutinė sankcija, gręsianti apie konkrečias veiklos užduotis nepranešus RUT, yra sprendimas skirti kasdien mokamas periodines baudas, kurias bus privalu mokėti tol, kol RUT pateiksite reikiamus duomenis.

Skambučių centro paslauga užsienio šalių įmonėms

Darbo inspekcija yra įsteigusi skambučių centrą užsienio šalių įmonėms. Šio centro darbuotojai gali padėti Jums susipažinti su Danijos sveikatos ir saugos taisyklėmis bei pranešimo Užsienio šalių paslaugų teikėjų registrui (RUT) taisyklėmis.

Prieš skambindami, perskaitykite toliau pateiktus klausimus ir atsakymus apie RUT:

Klausimai ir atsakymai apie RUT (anglų)

Telefonas: +45 70 12 12 88. Norėdami pasirinkti anglų kalbą, paspauskite 9

Any questions?

Contact the RUT Support
at the Danish Business Authority

+45 72 20 00 36
Press 9 for support in English
rut@erst.dk

Last updated: 24-07-2023