Spring over hovedmenu

Obowiązek posiadania zaktualizowanej listy danych kontaktowych pracowników w rejestrze RUT

Z uwagi na konieczność ograniczania rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19, pracodawcy zobowiązani są do sporządzenia listy danych kontaktowych pracowników, którzy są przez nich oddelegowani do pracy lub zatrudnieni w Danii.

Dane kontaktowe, które należy podać, to: numer telefonu, adres e-mail i adres miejsca zamieszkania na terenie Danii.

Na wniosek Arbejdstilsynet (Duńskiej Inspekcji Pracy) zarówno dostawca usług pracowniczych, jak i osoba przez niego upoważniona, mają obowiązek udostępnić listę pracowników z ich danymi kontaktowymi.

Lista powinna zostać sporządzona z wyprzedzeniem, aby w razie potrzeby mogła zostać bez zbędnej zwłoki przekazana Arbejdstilsynet (Duńskiej Inspekcji Pracy). Jeżeli wniosek o udostępnienie listy danych kontaktowych zostanie złożony telefonicznie, należy się do niego dostosować w możliwie krótkim czasie.

Niezastosowanie się do powyższego obowiązku będzie skutkować karą grzywny.

W celu kontroli rozprzestrzeniania się choroby COVID-19 dane kontaktowe mogą być udostępniane innym instytucjom publicznym.

Rejestru Zagranicznych Świadczycieli Usług

Dane kontaktowe usługodawców

Masz pytania?

Skontaktuj się z Inspektoratem Pracy

The Danish Working Environment Authority (WEA)

Jeśli masz pytania dotyczące zasad dokonywania zgłoszeń w RUT, prosimy o kontakt z Inspektoratem Pracy.

Godziny otwarcia informacji telefonicznej:

Poniedziałek-czwartek: 8:00 – 15:00, Piątek: 8:00 – 14:00

+ 45 70 12 12 88. Język angielski: przyciśnij 9.

at@at.dk

 

Skontaktuj się z działem wsparcia RUT

Jeśli masz pytania dotyczące dokonywania zgłoszeń w RUT, prosimy o kontakt z sziałem wsparcia RUT Inspektoratu Pracy. 

Godziny otwarcia informacji telefonicznej:

Poniedziałek-czwartek: 8:30 – 16:00, Piątek: 8:00 – 14:00

Tel.: +45 72 20 00 36. Język angielski: przyciśnij 9.

rut@erst.dk