Spring over hovedmenu

Uniknij kary – Pamiętaj o zgłoszeniu przedsiębiorstwa w Rejestrze Usługodawców Zagranicznych (RUT)

Przedsiębiorstwa zagraniczne, które mają zamiar tymczasowo świadczyć usługi w Danii mają obowiązek dokonania zgłoszenia przedsiębiorstwa i świadczonych usług w Rejestrze Usługodawców Zagranicznych (RUT). Niedokonanie zgłoszenia w Rejestrze RUT lub zgłoszenie niezgodne ze stanem faktycznym może skutkować nałożeniem kary przez Inspektorat Pracy.

Obowiązuje szereg wymogów dotyczących poprawnego zgłaszania w Rejestrze RUT. M.in. należy przestrzegać dwóch terminów i podać w RUT kompletne i zgodne ze stanem faktycznym informacje. Przedsiębiorstwo oraz świadczone przez nie usługi należy zgłosić w Rejestrze RUT najpóźniej w momencie rozpoczęcia pracy, a ewentualne zmiany zakresu usług należy zgłaszać najpóźniej w pierwszym dniu roboczym, kiedy zaczynają one obowiązywać.

Ryzyko nałożenia kary

W razie niedokonania zgłoszenia, lub podania niezgodnych ze stanem faktycznym bądź niekompletnych informacji, Inspektorat Pracy może nałożyć na Państwa przedsiębiorstwo karę w wysokości 10 000 koron duńskich, lub wnieść do Policji wniosek o oskarżenie. Wymiar kary zostaje podwyższony do 20 000 koron duńskich w razie, gdy przedsiębiorstwo kilkakrotnie naruszyło obowiązek zgłaszania świadczonych usług w RUT.

W razie niezgłoszenia usługi w Rejestrze RUT najpoważniejszą konsekwencję stanowi nałożenie na przedsiębiorstwo kary naliczanej w stawce dziennej do czasu dokonania zgłoszenia.

Z Rejestru RUT korzystają zarówno organy władz jak i organizacje związkowe

Zgłoszenie przedsiębiorstwa w Rejestrze RUT jest ważne, ponieważ umożliwia on duńskim władzom, zrzeszeniom pracodawców i związkom zawodowym dostęp do informacji o przedsiębiorstwach zagranicznych. Duńskie władze wykorzystują te informacje w celu nadzorowania przestrzegania przez przedsiębiorstwa zagraniczne obowiązujących w Dani przepisów, w tym m.in. dotyczących BHP i podatkowych.

Więcej informacji o zgłoszeniach w Rejestrze Usługodawców Zagranicznych (RUT)