Spring over hovedmenu

Zapobiegaj zakażeniom koronawirusem na "obszarach zielonych"

Przedsiębiorstwa pracujące w obszarze "terenów zielonych" - ogrodnictwo, rolnictwo itp. - często mają dobre warunki do zaplanowania pracy tak, aby pracownicy mogli zachować odległość między sobą. Ważne jest przestrzeganie zaleceń Departamentu Zdrowia, gdyż koronawirus (COVID-19) infekuje zarówno przy pracy wewnątrz jak i na zewnątrz.

Przedsiębiorstwa pracujące w obszarze

W szklarniach szkółek, podczas prac brukarskich ogrodnika i podczas prac polowych rolnika pracownicy mogą pracować w znacznej odległości od siebie, jeśli zadanie jest odpowiednio zaplanowane. Ale są też zadania wymagające dodatkowego wysiłku, aby zapobiec infekcji koronawirusem, na przykład, gdy pracownicy współużytkują maszyny, pracują w małych pokojach lub odwiedzają ich kierowcy i dostawcy.

Przepisy dotyczące środowiska pracy wymagają od pracodawcy zapewnienia, że praca jest zaplanowana i zorganizowana, aby można ją było właściwie wykonać również w sytuacji epidemii koronawirusa. Duńska Inspekcja Pracy wzywa zatem do stosowania się do ogólnych zaleceń Departamentu Zdrowia dotyczących środków zapobiegania infekcji.

Zapobiegaj rozprzestrzenianiu się infekcji na "obszarach zielonych"

Duńska Inspekcja Pracy wzywa do przestrzegania zaleceń Departamentu Zdrowia dotyczących zapobieganiu zakażeniu koronawirusem – poprzez następujące działania pracodawców w ogrodnictwie, rolnictwie, leśnictwie, na cmentarzach, itp.:

Planuj prace tak, abyb zachowywac odstep. Udostepnij umywalid lub zel odikazajacy. Organicz kontakt z innymi. Kladz nodisk na stofe dbanie o czystosc

Zaplanuj pracę tak, aby pracownicy mogli wykonywać swoje zadania w odpowiedniej odległości od siebie

Na przykład:

 • Ogranicz ilości pracowników w małych pomieszczeniach i stwórz jednokierunkowe trasy w szklarniach, stajniach, itp, gdzie pracownicy musieliby przechodzić blisko siebie.
 • Unikaj kontaktów między różnymi działami lub zespołami w firmie tam, gdzie jest to możliwe.
 • Stwórz odpowiednią odległość między stałymi stacjami roboczymi, np. przy pakowaniu.
 • Unikaj dzielenia się narzędziami ręcznymi i dezynfekuj kabiny maszyn, które użytkowane są przez wielu pracowników.
 • Organizuj wewnętrzne spotkania koordynacyjne na świeżym powietrzu przy zachowaniu odpowiednich odległości lub online.
 • Organizuj przerwy na zmianę, aby pracownicy nie siedzieli blisko siebie w jadalni itp.

Zapewnij pracownikom dostęp do umywalki lub płynu do dezynfekcji rąk we wszystkich odpowiednich miejscach

Na przykład:

 • Przy wejściu głównym, w jadalni, przy wejściach do pomieszczeń produkcyjnych itp.
 • Przy przyjmowaniu kierowców i dostawców.
 • Ewentualnie w sklepie przy szkółce lub gospodarstwie.

Pamiętaj aby zachęcać pracowników do częstego mycia rąk - w tym po przybyciu do pracy i po jej zakończeniu.

Zmniejsz kontakt fizyczny z innymi

Na przykład:

 • Nie podawaj ręki i trzymaj dystans do kierowców i dostawców podczas dostarczania i zaberania towaru. Jeśli konieczna jest pomoc przy załadunku, zachowaj jak największą odległość.
 • Jeśli przedsiębiorstwo ma własny sklep należy poinstruować klientów jak zapobiegać infekcji poprzez szyldy, oznakowania, itp.
 • Jeśli przedsiębiorstwo wykonuje zadania u klientów, neleży się z nimi spotykać na zewnątrz, a szczegóły pracy należy ustalić online lub telefonicznie, np. przy pracach brukarskich lub leśnych.
 • Należy odwołać spotkania, które nie są pilne, lub zorganizować je przez telefon itp., takie jak spotkania z doradcami i sprzedawcami.
 • Przed rozpoczęciem współpracy z innymi firmami, zorientuj się jakie są ich procedury dotyczące koronawirusa.

Upewnij się, że pracownicy, którzy kaszlą, mają lekką gorączkę lub są przeziębieni, idą do domu i pozostają tam, dopóki nie będą zdrowi.

Głównym priorytetem powinno być regularne sprzątanie i dezynfekcja

Na przykład:

 • Należy częściej niż zwykle czyścić i dezynfekować ze szczególnym naciskiem na punkty kontaktowe, np. klamki, krany, ekspres do kawy, kuchenkę mikrofalową itp.
 • W miarę możliwości zapewniaj częstą wentylację, na przykład w biurze, w jadalni i ewentualnie w sklepie.
 • Należy czyścić wspólny sprzęt i maszyny używane przez wielu pracowników, np. kabiny, dojarki lub zagęszczarki.
 • Należy czyścić powierzchnie, które były używane przez odwiedzający personel obsługi, np. weterynarzy, kierowców, itp.

Należy poinformować i poinstruować pracowników o tym jak ograniczyć zarażenie

Duńska Inspekcja Pracy podkreśla, że generalnie obowiązkiem pracodawcy jest poinformowanie pracowników o wszelkich zagrożeniach związanych z pracą. Ma to również na celu uświadomienie pracownikom, jak ważna jest ich własna ochrona przed zakażeniem koronawirusem.

Specjalnie dla pracowników zagranicznych

 • Poinstruuj pracowników zagranicznych przed ich przybyciem do firmy o zaleceniach Departamentu Zdrowia.
 • Dokonaj wraz z pracownikami przeglądu specjalnych działań firmy związanych z koronawirusem, np. miejsca dezynfekcja rąk, dzielenie się narzędziami, duży dystans w różnych sytuacjach roboczych i tym podobne.
 • Skorzystaj z plakatu Departamentu Zdrowia "Chroń siebie i innych", który został przetłumaczony na kilka języków:

Plakatu: Nowy koronawirus - chroń siebie i innych

Masz pytania?

Kontakt do Duńskiej Inspekcji Pracy (Arbejdstilsynet)
Godziny otwarcia
Poniedziałki - wtorki: 8- 15
Piątki: 8- 14

+45 70 12 12 88
Naciśnij na 9 dla uzyskania pomocy w języku angielskim
at@at.dk

: 02-03-2021