Spring over hovedmenu

Czy specjalne zasady obowiązują także na placach budowy?

Koronawirusem (COVID-19) zarazić się można zarówno podczas pracy wewnątrz pomieszczeń, jak i na zewnątrz. Prace na placach budowy należy zatem organizować zgodnie z tymi samymi wytycznymi, które obowiązują we wszystkich innych miejscach pracy.

Przepisy bhp wymagają od pracodawcy ciągłej kontroli ryzyka narażenia pracowników na czynniki, które mogłyby zagrozić ich bezpieczeństwu lub zdrowiu. Jeśli z pracą powiązane jest takie ryzyko, pracodawca jest zobowiązany do wdrożenia środków, które w jak najskuteczniejszy sposób przeciwdziałają zidentyfikowanym zagrożeniom.

Przepisy bhp wymagają także od pracodawcy dbania, aby prace były planowane i organizowane w sposób umożliwiający ich bezpieczne wykonanie. Dotyczy to również sytuacji z koronawirusem. W oparciu o wydane przez Urząd ds. Ochrony Zdrowia ogólne wytyczne dot. zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa Inspekcja pracy zaleca, aby pracodawcy w porozumieniu z wyznaczonym przez inwestora koordynatorem ds. bhp zadbali o następujące kwestie:

Planuj prace tak, aby zachowywac adstep. Udostepnij umywalki lub zel odkazajocy. Organicz kontak z innymi. Kladz nacisk na stoke dbanie o czystasc

  • Prace na danym placu budowy należy zorganizować tak, aby pracownicy podczas pracy mogli zachowywać między sobą odpowiednio duże odstępy.
  • We wszystkich odpowiednich miejscach należy zapewnić pracownikom dostęp do umywalek lub do żelu odkażającego do dłoni.
  • Należy ograniczyć kontakty między pracownikami. Może to oznaczać np. przesunięcie planowych godzin zebrań, przerw i zakończenia prac tak, aby maksymalnie ograniczyć kontakt między pracownikami podczas przebierania się lub spożywania posiłków.
  • Należy zwiększyć częstotliwość regularnego czyszczenia i odkażania stołówek, toalet itd.

Na placach budowy, na których prace realizuje więcej niż jedna firma, koordynator inwestora musi dbać o koordynację środków, które dany pracodawca jest zobowiązany wdrażać. Może to dotyczyć na przykład stosowania wspólnych pomieszczeń i urządzeń sanitarnych, jak również koordynacji robót i ruchu pieszego na placu budowy tak, aby zapewnić odpowiednie odległości między pracownikami.

Inspekcja Pracy podkreśla, że pracodawca jest zawsze zobowiązany do informowania pracowników o wszelkich zagrożeniach związanych z wykonywaną pracą. Chodzi również o uświadomienie pracownikom, jak ważne jest to, aby każdy starał się chronić przed zakażeniem koronawirusem.

 

Przeczytaj więcej wskazówek na temat ograniczania infekcji korony w pracach budowlanych i budowlanych

Zapobieganie zakażeniu koronawirusem na placach budowy i podczas wykonywania prac w prywatnych obiektach mieszkalnych (Instrukcja branżowa, BFA Bygge & Anlæg)

Zapobieganie zakażeniu koronawirusem w prywatnych obiektach mieszkalnych (Zestawienie informacji, BFA Bygge & Anlæg)

Pracownicy migrujący na placu budowy i ryzyko zakażenia koronawirusem (Zestawienie informacji, BFA Bygge & Anlæg)

Więcej informacji z „BFA Bygge & Anlæg” w innych językach

BFA Bygge & Anlæg jest radą sektorową ds. BHP w budownictwie.

Masz pytania?

Kontakt do Duńskiej Inspekcji Pracy (Arbejdstilsynet)
Godziny otwarcia
Poniedziałki - wtorki: 8- 15
Piątki: 8- 14

+45 70 12 12 88
Naciśnij na 9 dla uzyskania pomocy w języku angielskim
at@at.dk

: 26-04-2021