Spring over hovedmenu

Zapobiegaj rozprzestrzenianiu się koronawirusa

Przyjeżdżający pracownicy muszą poddawać się testom na COVID-19, a pracodawcy muszą dbać, aby udostępniane pracownikom lokale mieszkaniowe spełniały szereg warunków. Uzyskaj informacje o duńskich wymogach prawnych i zapoznaj się z zaleceniami władz dla poszczególnych branżach w kwestii zapobiegania zakażeniu koronawirusem.

Wybierz odpowiedni sektor poniżej:

Place budowy (Construction sites)

Transport towarów (Transportation of goods)

'Obszarach zielonych' (Green space companies)

Zapobieganie koronawirusowi w wybranych branżach

 Plakatu: Chroń siebie i innych

Wytyczne dla pracodawców zatrudniających pracowników zagranicznych

  • Poinstruuj pracowników zagranicznych przed ich przybyciem do firmy o zaleceniach Departamentu Zdrowia.
  • Dokonaj wraz z pracownikami przeglądu specjalnych działań firmy związanych z koronawirusem, np. miejsca dezynfekcja rąk, dzielenie się narzędziami, duży dystans w różnych sytuacjach roboczych i tym podobne.
  • Skorzystaj z plakatu Departamentu Zdrowia 'Chroń siebie i innych', który został przetłumaczony na kilka języków.
Plakatu: Chroń siebie i innych