Spring over hovedmenu

Zapobiegaj rozprzestrzenianiu się koronawirusa

 Plakatu: Chroń siebie i innych

Wytyczne dla pracodawców zatrudniających pracowników zagranicznych

  • Poinstruuj pracowników zagranicznych przed ich przybyciem do firmy o zaleceniach Departamentu Zdrowia.
  • Dokonaj wraz z pracownikami przeglądu specjalnych działań firmy związanych z koronawirusem, np. miejsca dezynfekcja rąk, dzielenie się narzędziami, duży dystans w różnych sytuacjach roboczych i tym podobne.
  • Skorzystaj z plakatu Departamentu Zdrowia 'Chroń siebie i innych', który został przetłumaczony na kilka języków.
Plakatu: Chroń siebie i innych