Spring over hovedmenu

Przepisy dotyczące urlopów

Pracownicy oddelegowany do pracy w Danii są zazwyczaj objęci przepisami urlopowymi obowiązującymi w ich kraju macierzystym. Pracownicy ci mają co najmniej te prawa, które wynikają z duńskiej ustawy urlopowej. Oznacza to, że duńskie przepisy obowiązują wówczas, gdy przepisy kraju macierzystego dotyczące urlopów są mniej korzystne.

Przepisy dotyczące urlopów, które można znaleźć w Ustawie Urlopowej, obejmują praktycznie wszystkich pracowników z nielicznymi wyjątkami, na przykład pracowników zatrudnionych w rolnictwie. Więcej informacji znajdziesz poniżej.

Ile przysługuje mi dni urlopu?

Pracownik ma prawo do 25 dni urlopu wypoczynkowego w ciągu roku, co odpowiada 5 tygodniom - niezależnie od tego, czy pracownik ma prawo do urlopu z lub bez wynagrodzenia lub dodatku urlopowego. Jeżeli pracownik nie uzyskał prawa do płatnego urlopu, ma wciąż prawo do urlopu bez wynagrodzenia lub dodatku urlopowego.

Kiedy mogę wziąć urlop?

Główny urlop - 3 tygodnie wakacji - przyznawany jest zależnie od okoliczności, a pracownik ma prawo wziąć urlop w okresie od 1 maja do 30 września.

Pozostały urlop - 2 tygodnie wakacji - pracownik ma prawo do otrzymania łącznie co najmniej 5 dni urlopu. To pracodawca określa, kiedy urlop ma się odbyć, ale po negocjacjach z pracownikiem. Pracodawca powinien w miarę możliwości dostosować się do oczekiwań pracownika.

Jeżeli pracodawca określa, kiedy urlop ma się odbyć, należy zgłosić główny urlop co najmniej 3 miesiące przed rozpoczęciem urlopu, natomiast pozostałe dni wolne co najmniej 1 miesiąc przed rozpoczęciem dni wolnych.

Ile przysługuje mi płatnego urlopu?

Pracownik ma prawo do 2,08 dni płatnego urlopu za każdy miesiąc zatrudnienia w ciągu roku kwalifikacyjnego. Rok kwalifikacyjny jest to rok kalendarzowy. Urlop trzeba wykorzystać w ciągu roku urlopowego, który trwa od 1 maja do 30 kwietnia.

Do naliczania dni urlopu nie ma znaczenia, czy pracownik jest zatrudniony w pełnym lub niepełnym wymiarze godzin.

Czy otrzymam wynagrodzenie za dni urlopu?

Zapłata za należne dni urlopu może być w formie zwykłego wynagrodzenia.

Pracownicy, którzy są zatrudnieni tymczasowo i mają prawo do pełnego wynagrodzenia w święta i dni chorobowe, mają prawo do płatnego urlopu. Wynagrodzenie w czasie wakacji jest to normalna pensja, którą zarobiliśmy w czasie urlopu. Oprócz zwykłego wynagrodzenia pracownicy otrzymują również dodatek urlopowy. Dodatek urlopowy wynosi 1 procent wynagrodzenia w ciągu roku kwalifikacyjnego.

Pracownicy zatrudnieni na podstawie stawek godzinowych otrzymują świadczenia urlopowe odpowiadające 12,5 procentom wynagrodzenia w roku kwalifikacyjnym.

Jeśli pracujesz w rolnictwie

Jeśli jesteś zatrudniony w rolnictwie, obowiązują Cię pewne wyjątki od ustawy urlopowej, np jeśli otrzymujesz wynagrodzenie za wykonywanie prac domowych lub rolnych i albo dostajesz pokój i wyżywienie lub tylko wyżywienie od pracodawcy jako część wynagrodzenia.

Wyjątek polega na tym, że Ty i twój pracodawca możecie uzgodnić regularne nabywanie praw urlopowych i branie urlopu: Nabywasz prawa do tej samej ilości dni wolnych od pracy w ciągu miesiąca, jak to wynika z głównych przepisów ustawy urlopowej, ale możesz iść na urlop w tym samym czasie, którym nabywasz te prawa. Na przykład w sierpniu możesz wziąć tyle dni wolnych, ile "zarobiłeś" w sierpniu.

Umowa taka musi być jednak zawarta na piśmie przed rozpoczęciem pracy. W przeciwnym razie jesteś objęty ogólnymi przepisami dotyczącymi urlopów.

Masz pytania?

Kontakt do Agencji Pracy i Rekrutacji
+45 72 21 74 02
Codziennie 9-12, z wyjątkiem śród
star@star.dk