Spring over hovedmenu

Twoje prawa jako pracownika oddelegowanego do pracy zagranicą

Jeśli jesteś oddelegowany do pracy w Danii, a pracodawca jest firmą zagraniczną, która czasowo świadczy usługi w Danii, jesteś objęty Ustawą o oddelegowaniu pracowników do pracy zagranicą.

Jako pracownik oddelegowany masz prawo do zdrowego i bezpiecznego środowiska pracy na takich samych zasadach, jak pracownicy duńscy. Jesteś również objęty duńskimi przepisami dotyczącymi równego traktowania i wynagrodzenia, dyskryminacji oraz niektórych przepisów dotyczących czasu pracy. Jeśli chodzi o prawo do urlopu, jesteś zasadniczo objęty przepisami regulującymi urlop w Twoim kraju macierzystym, ale masz zagwarantowane minimalne zasady określone przez duńską Ustawę Urlopową.

Kim jest oddelegowany pracownik? I co oznacza oddelegowanie?

Pracownik oddelegowany jest to pracownik, który zwykle pracuje w innym kraju, i który został wysłany do Danii do pracy na czas określony.

Zagraniczna firma oddelegowuje pracowników do Danii w następujących sytuacjach:

  • Firma wysyła pracownika do Danii w celu świadczenia usług dla odbiorcy w Danii, na przykład firmy lub osoby prywatnej.
  • Firma posiada agencję pracy tymczasowej lub podobne możliwości do wynajęcia swojego pracownika przedsiębiorstwu użytkownika do pracy w Danii.
  • Firma wysyła pracownika do Danii do pracy dla firmy, która jest częścią tej samej grupy kapitałowej lub w podobny sposób jest powiązana z firmą delegującą.

Warunkiem podlegania przepisom Ustawy o oddelegowaniu pracowników do pracy zagranicą jest istnienie stosunku pracy między pracownikiem a firmą, która oddelegowuje lub udostępnia firmie delegującej pracowników.

Kolejny warunek polega na tym, że firma delegująca pracowników ma faktyczną siedzibę w kraju macierzystym, to znaczy, że firma prowadzi znaczącą działalność w kraju macierzystym.

Twoje prawa jako pracownika oddelegowanego do pracy zagranicą

Zgodnie z Ustawą o oddelegowaniu pracowników do pracy zagranicą, pracownicy oddelegowani przez firmę zagraniczną do pracy w Danii podlegają następującym przepisom:

Ustawa o bezpieczeństwie i higienie pracy (wersja angielska)

Ustawa o bezpieczeństwie na morzu (wersja angielska)

Ustawa o lotnictwie (tylko po duńsku)

Ustawa o równym traktowaniu (wersja angielska)

Ustawa o równości wynagrodzeń (wersja angielska)

Ustawa o dyskryminacji (tylko po duńsku)

Ustawa o wynagrodzeniu pracowników, § 7 (tylko po duńsku)

Ustawa o statusie prawnym pracowników tymczasowych przy oddelegowaniu przez agencję pracy tymczasowej itp. (wersja angielska)

Ustawa o wykonaniu niektórych części dyrektywy o czasie pracy

Niektóre przepisy dotyczące urlopu (tylko po duńsku)

Ustawa o oddelegowaniu pracowników do pracy zagranicą chroni także pracowników przed niekorzystnym traktowaniem przez pracodawcę i zapewnia oddelegowanemu pracownikowi możliwość wniesienia w Danii sprawy do sądu w celu obrony praw pracowniczych.

Płaca minimalna?

W Danii nie istnieje ustawowa płaca minimalna. Wysokość wynagrodzenia jest ustalana w układach zbiorowych. Dlatego zaleca się, aby firmy delegujące pracowników do Danii, skontaktowały się z partnerami społecznymi w celu uzyskania informacji na temat warunków płacowych.

Czytaj więcej na temat płac i godzin pracy w Danii

Ustawa o oddelegowaniu pracowników do pracy zagranicą gwarantuje Twoje prawa

Ustawa o oddelegowaniu pracowników do pracy zagranicą wdraża dyrektywę UE o delegowaniu pracowników. Dyrektywa ma na celu zapewnienie uczciwej konkurencji, a także zapewnienie przestrzegania praw pracowniczych przy oddelegowaniu pracowników do innego kraju członkowskiego.

Dyrektywa zapewnia, że pracownicy oddelegowani do kraju, który jest członkiem UE lub EOG, mają zapewniony szereg warunków pracy obowiązujących w kraju, do którego są oddelegowani.

Ustawa o oddelegowaniu pracowników do pracy zagranicą wdraża ponadto dyrektywę UE o egzekwowaniu przepisów wykonawczych. Dyrektywa o egzekwowaniu przepisów wykonawczych ma na celu zapewnienie lepszego egzekwowania praw zawartych w Ustawie o oddelegowaniu pracowników do pracy zagranicą i zapobieganie nadużyciom i obchodzeniu przepisów.

Czytaj Ustawę o oddelegowaniu pracowników do pracy zagranicą tutaj (wersja angielska)

Kraje UE i EOG

Azory
Baleary
Belgia
Bułgaria
Ceuta
Cypr (część południowa)
Dania
Wyspy Kanaryjskie
Estonia
Finlandia
Francja
Gibraltar
Grecja
Gwadelupa
Gujana

Hebrydy
Irlandia
Islandia
Isle of Wight
Włochy
Łotwa
Liechtenstein
Litwa
Luksemburg
Madera
Malta
Martynika
Niderlandy
Norwegia
Polska

Portugalia
Reunion
Rumunia
Słowacja
Słowenia
Hiszpania
Wielka Brytania i Irlandia Północna
Szwecja
Czechy
Niemcy
Węgry
Austria
Wyspy Alandzkie 

Masz pytania?

Kontakt do Departamentu zatrudnienia (Beskæftigelsesministeriet)
Godziny otwarcia
Poniedziałki - wtorki 8.30 - 16.00
Piątki 8.30 - 15.30

+45 72 20 50 00
bm@bm.dk