Zezwolenie na pobyt i pracę w Danii

Przed przystąpieniem do pracy w Danii jako oddelegowany pracownik powinieneś sprawdzić, czy potrzebujesz zezwolenie na pobyt i pracę. Zależy to od tego, z jakiego kraju pochodzisz.

Jeśli jesteś obywatelem państwa skandynawskiego, możesz mieszkać i pracować w Danii bez zezwolenia. Jeśli jesteś obywatelem państwa UE lub EOG lub Szwajcarii, możesz zacząć pracę i następnie ubiegać się o świadectwo rejestracji z Administracji Państwowej (Statsforvaltningen), a także z International Citizen Service.

Jeśli jesteś obywatelem państwa, który nie należy do UE lub EOG, ale jesteś oddelegowany przez firmę z państwa należącego do UE, powinieneś skontaktować się z Administracją Państwową w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Jeśli jesteś obywatelem państwa, który nie jest członkiem UE lub EOG i nie jesteś objęty regułami oddelegowania pracowników zagranicę, musisz ubiegać się o zezwolenie na pobyt i pracę w Danii przed rozpoczęciem pracy. Więcej informacji o zezwoleniu na pobyt i pracę znajdziesz na stronie internetowej urzędu ds cudzoziemców www.nyidanmark.dk.

Potrzebujesz zezwolenie na pobyt i pracę?

Poniżej znajdziesz linki do dodatkowych informacji na temat reguł, które obowiązują obywateli poszczególnych państw.

Obywatele państw UE i EOG

Obywatele państw UE i EOG oraz Szwajcarii mogą mieszkać i pracować w Danii na podstawie specjalnych przepisów.

Czytaj więcej

Obywatele innych państw

Obywatele państw trzecich muszą zawsze ubiegać się o zezwolenie na pobyt i pracę w Danii.

Czytaj więcej

Obywatele krajów skandynawskich

Obywatele krajów skandynawskich mogą swobodnie pracować w Danii. Nie potrzebują do tego żadnego zezwolenia.

Czytaj więcej

Zezwolenie na pobyt stały

Jeśli pragniesz osiedlić się w Danii na stałe, musisz spełnić kilka warunków.

Czytaj więcej

Pomoc w wypełnianiu dokumentów

Pracownicy zagraniczni mogą otrzymać pomoc w wypełnianiu dokumentów. Należy zgłosić się do International Citizen Service (Obsługa Cudzoziemców) w Aalborg, Aarhus, Kopenhadze lub w Odense. W International Citizen Service wszystkie instytucje państwowe znajdują się pod jednym dachem. Tutaj można również uzyskać indywidualne porady i przydatne informacje.

Czytaj więcej o International Citizen Service (wersja angielska)

Kraje UE i EOG

Azory
Baleary
Belgia
Bułgaria
Ceuta
Cypr (część południowa)
Dania
Wyspy Kanaryjskie
Estonia
Finlandia
Francja
Gibraltar
Grecja
Gwadelupa
Gujana

Hebrydy
Irlandia
Islandia
Isle of Wight
Włochy
Łotwa
Liechtenstein
Litwa
Luksemburg
Madera
Malta
Martynika
Niderlandy
Norwegia
Polska

Portugalia
Reunion
Rumunia
Słowacja
Słowenia
Hiszpania
Wielka Brytania i Irlandia Północna
Szwecja
Czechy
Niemcy
Węgry
Austria
Wyspy Alandzkie