Spring over hovedmenu

Wypadki w pracy i ubezpieczenia - obowiązki pracodawcy

Jeśli masz firmę z pracownikami, którzy pracują w Danii, masz szereg zobowiązań w stosunku do wypadków w miejscu pracy. Musisz na przykład ubezpieczyć pracowników w razie urazu związanego z pracą i zgłosić wypadek do Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (Urząd ds Wypadków przy Pracy).

Jako pracodawca oddelegowanego pracownika, który wykonuje zadania w Danii, masz szereg zobowiązań w stosunku do wypadków w miejscu pracy. Dwa główne zobowiązania, to:

  • Obowiązek wykupienia ubezpieczenia od wypadków w pracy dla Twoich pracowników
  • Twoim obowiązkiem jest zgłoszenie wypadku

Obowiązek wykupienia ubezpieczenia od wypadków w pracy

Musisz zabezpieczyć Twoich pracowników przed chorobami zawodowymi poprzez rejestrację w Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (Urząd ds Wypadków przy Pracy) i przed wypadkami w pracy przez wykupienie ubezpieczenia z firmy ubezpieczeniowej.

Jeśli zatrudniasz pracownika, musisz dla niego wykupić ubezpieczenie od wypadków w pracy.

Nie masz obowiązku wykupienia ubezpieczenia dla osoby, która pracuje w Twoim prywatnym gospodarstwie domowym mniej niż 400 godzin rocznie.

Powiadomienie o wypadku w miejscu pracy

Gdy jako pracodawca składasz powiadomienie o wypadku w miejscu pracy, Twój zakład ubezpieczeń ponosi koszty szkód poniesionych przez pracownika. Oznacza to, że firma ubezpieczeniowa płaci koszty przez rozpatrzenie sprawy i ewentualne wypłacenie odszkodowania.

Powiadomienie o wypadku

Masz obowiązek złożyć powiadomienie o wypadku w miejscu pracy. Wypadek jest to szkoda fizyczna spowodowana zdarzeniem w pracy, która występuje nagle lub w ciągu 5 dni.

Wypadki należy zgłaszać do firmy ubezpieczeniowej w ciągu 9 dni po wystąpieniu szkody. Drobne uszkodzenia, takie jak siniaki, nie muszą być zgłaszane.

Wypadki, które nie zostały zgłoszone w pierwszej kolejności, muszą być zgłoszone, jeżeli ofiara nie podjęła swojej pracy nie później niż 5 tygodni po wystąpieniu szkody. W takim przypadku należy zgłosić wypadek nie później niż 5 tygodni po zdarzeniu.

Firmy zagraniczne bez duńskiego numeru CVR mogą zgłaszać wypadki przy pracy poprzez specjalne wejście do witryny Virk.dk. Tutaj należy podać numer RUT firmy.

Zgłoś wypadek przy pracy jako pracodawca bez numeru CVR (w języku duńskim)

Firmy zagraniczne, które nie mają duńskiego numeru CVR lub RUT, oraz obywatele mogą zgłaszać wypadki za pośrednictwem formularza.

Zgłoś wypadek przy pracy przy pomocy formularza (po angielsku)

Uwagi szczególne o wypadkach śmiertelnych

Zgony, które mogą być spowodowane przez wypadek w miejscu pracy lub śmierć w miejscu pracy, muszą być zgłaszane do Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (Urząd ds Wypadków przy Pracy) w ciągu 48 godzin. Telefon + 45 20 42 63 97.

Zgłoszenie choroby zawodowej

Pracodawca nie jest zobowiązany do zgłaszania chorób zawodowych.

Jeśli jeden z twoich pracowników zapadł na chorobę zawodową, osoba ta może zgłosić się do własnego lekarza, który dokona tego zgłoszenia.

Dla pracodawcy, sprawa związana z wypadkiem w miejscu pracy ma zazwyczaj następujący przebieg:

1. Pracownik ulega wypadkowi w miejscu pracy i wypadek zostaje zgłoszony

Gdy pracownik ulegnie wypadkowi, jesteś jako pracodawca zobowiązany do zgłoszenia wypadku, jeśli pracownik ma prawo do świadczeń na podstawie ustawy o wypadkach przy pracy. Może to być na przykład pokrycie kosztów leczenia, odszkodowanie z tytułu trwałego uszkodzenia ciała i rekompensata za utratę zdolności do pracy zarobkowej.

Wypadki w miejscu pracy muszą być zgłaszane za pośrednictwem elektronicznego systemu powiadamiania EASY.
Zgłaszanie elektroniczne jest obowiązkowe od 1 lipca 2010 roku.

Jeśli nie zgłosisz wypadku, możesz zostać ukarany grzywną.

Zagraniczni pracodawcy, którzy nie posiadają Numeru Identyfikacji Podatkowej (CVR-nummer), mogą poprosić o zwolnienie z obowiązku zgłaszania drogą elektroniczną. Wniosek o zwolnienie należy wypełnić jednocześnie z zawiadomieniem o wypadku.

Formularz zgłoszenia wypadku w miejscu pracy (pdf, po angielsku)

2. Urząd ds Wypadków przy Pracy rozpatruje sprawę

Pracodawca może brać udział w postępowaniu, ponieważ w niektórych przypadkach może być proszony o potwierdzenie szczegółów sprawy. Na przykład, że pracownik wykonywał zadania opisane w zgłoszeniu.

Pracodawca jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi na pytania związane z postępowaniem.

Jako pracodawca nie jesteś stroną postępowania i dlatego nie jesteś uprawniony do dostępu do akt sprawy.

3. Urząd ds Wypadków przy Pracy podejmuje decyzję

Gdy Urząd ds Wypadków przy Pracy wysyła pracownikowi decyzję, pracodawca otrzymuje tę część decyzji, która mówi o uznaniu szkody jako szkody powstałej w wyniku wypadku w pracy, czyli uznaje. że szkoda powstała ze względu na pracę lub warunki pracy.

Pracodawca ma możliwość odwołania się od tej części decyzji.

Pracodawca nie otrzymuje tej części decyzji, która dotyczy odszkodowania. Pracodawca nie może odwołać się od decyzji w sprawie odszkodowania.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o odszkodowaniach pracodawca przenosi ryzyko i odpowiedzialność finansową na firmę ubezpieczeniową. Dlatego to firma ubezpieczeniowa jest stroną w postępowaniu i może odwołać się od decyzji w sprawie odszkodowania.

Grzywna i roszczenie o zapłatę

Jeżeli jesteś zobowiązany do wykupienia ubezpieczenia od wypadków dla pracowników i zgłosić wypadek do Urzędu ds Wypadków przy Pracy a tego zrobisz, zostaniesz ukarany grzywną.

Jeśli nie wykupiłeś ubezpieczenia od wypadków w pracy i jeden z Twoich pracowników ulegnie wypadkowi, Urząd ds Wypadków przy Pracy wyłoży za Ciebie pieniądze. Później będziesz musiał sam zapłacić odszkodowanie poszkodowanemu pracownikowi oraz uiścić koszty postępowania.

Jeśli nie wywiążesz się z obowiązku zgłoszenia wypadku w pracy i pomocy Urzędowi ds Wypadków przy Pracy w zbadaniu sprawy, zostaniesz ukarany grzywną.

Masz pytania?

Kontakt do Urzędu ds Wypadków przy Pracy
Poniedziałek 9 - 15
Wtorek - piątek 9 - 12

+45 72 20 60 00
aes@aes.dk