Prawa pracownika oddelegowanego

Jeśli jesteś oddelegowany do pracy w Danii, przysługują Ci pewne prawa dotyczące warunków i środowiska pracy

Dowiedz się więcej
Przepisy urlopowe dla osób oddelegowanych

Jako pracownik oddelegowany podlegasz przepisom urlopowym obowiązującym w twoim kraju macierzystym. Jednakże masz zagwarantowane co najmniej te prawa, które wynikają z duńskiej ustawy urlopowej

Dowiedz się więcej
Uniknij kary – Pamiętaj o zgłoszeniu w Rejestrze RUT:

Przedsiębiorstwa zagraniczne mają obowiązek dokonania zgłoszenia w Rejestrze Usługodawców Zagranicznych (RUT). Za niedokonanie zgłoszenia może zostać nałożona kara.

Dowiedz się więcej
Model duński

Partnerzy społeczni mają znaczący wpływ na takie dziedziny, jak polityka zatrudnienia oraz płace i warunki pracy w Danii

Dowiedz się więcej

Zgłoś zagraniczne świadczenie usług do Rejestru Zagranicznych Świadczycieli Usług (RUT)

Dowiedz się więcej

Reguły dotyczące kwalifikacji zawodowych

Pracownicy oddelegowani do pracy zagranicą, którzy czasowo mają pracować w Danii, muszą mieć odpowiednie kwalifikacje do wykonywania swojej pracy. Niektóre kwalifikacje zawodowe muszą być zatwierdzone przez duńską Inspekcję Pracy, a w innych przypadkach to pracodawca musi potwierdzić posiadanie przez pracownika niezbędnych kwalifikacji.

Dowiedz się więcej o potwierdzeniu kwalifikacji

Zgłoś wypadek przy pracy Jeśli pracownik ulegnie wypadkowi w miejscu pracy lub nabędzie chorobę zawodową, powinien zgłosić to do Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (Urząd ds Wypadków przy Pracy).

Dowiedz się więcej