Spring over hovedmenu

Przepisy urlopowe dla osób oddelegowanych

Jako pracownik delegowany podlegasz regulaminowi urlopowemu w Twoim kraju ojczystym. Jednakże masz zagwarantowane przynajmniej prawa z duńskiego prawa

Model duński

Partnerzy społeczni mają znaczący wpływ na takie dziedziny, jak polityka zatrudnienia oraz płace i warunki pracy w Danii

Prawa pracownika oddelegowanego

Jeśli jesteś oddelegowany do pracy w Danii, przysługują Ci pewne prawa dotyczące warunków i środowiska pracy

Reguły dotyczące kwalifikacji zawodowych

Pracownicy oddelegowani do pracy zagranicą, którzy czasowo mają pracować w Danii, muszą mieć odpowiednie kwalifikacje do wykonywania swojej pracy. Niektóre kwalifikacje zawodowe muszą być zatwierdzone przez duńską Inspekcję Pracy, a w innych przypadkach to pracodawca musi potwierdzić posiadanie przez pracownika niezbędnych kwalifikacji.

Dowiedz się więcej o potwierdzeniu kwalifikacji

Tor metro

Zasady dla firm działających w Danii

Przeczytaj więcej o swoich prawach i obowiązkach, rejestrze dostawców usług zagranicznych (RUT), wymaganiach dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa itp.

Dowiedz się więcej
światło słoneczne

Zasady i prawa podczas pracy w Danii

W tej ulotce można przeczytać o najważniejszych zasadach i prawach, które należy znać podczas pracy w Danii.

 

Dowiedz się więcej
nadzorca

Uniknij kary – Pamiętaj o zgłoszeniu w Rejestrze RUT

Przedsiębiorstwa zagraniczne mają obowiązek dokonania zgłoszenia w Rejestrze Usługodawców Zagranicznych (RUT). Za niedokonanie zgłoszenia może zostać nałożona kara.

Dowiedz się więcej