Prawa pracownika oddelegowanego

Jeśli jesteś oddelegowany do pracy w Danii, przysługują Ci pewne prawa dotyczące warunków i środowiska pracy

Dowiedz się więcej
Przepisy urlopowe dla osób oddelegowanych

Jako pracownik oddelegowany podlegasz przepisom urlopowym obowiązującym w twoim kraju macierzystym. Jednakże masz zagwarantowane co najmniej te prawa, które wynikają z duńskiej ustawy urlopowej

Dowiedz się więcej
Model duński

Partnerzy społeczni mają znaczący wpływ na takie dziedziny, jak polityka zatrudnienia oraz płace i warunki pracy w Danii

Dowiedz się więcej

Zgłoś zagraniczne świadczenie usług do Rejestru Zagranicznych Świadczycieli Usług (RUT)

Dowiedz się więcej

Reguły dotyczące kwalifikacji zawodowych

Pracownicy oddelegowani do pracy zagranicą, którzy czasowo mają pracować w Danii, muszą mieć odpowiednie kwalifikacje do wykonywania swojej pracy. Niektóre kwalifikacje zawodowe muszą być zatwierdzone przez duńską Inspekcję Pracy, a w innych przypadkach to pracodawca musi potwierdzić posiadanie przez pracownika niezbędnych kwalifikacji.

Dowiedz się więcej o potwierdzeniu kwalifikacji

Zgłoś wypadek przy pracy Jeśli pracownik ulegnie wypadkowi w miejscu pracy lub nabędzie chorobę zawodową, powinien zgłosić to do Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (Urząd ds Wypadków przy Pracy).

Dowiedz się więcej
Rules for companies working in Denmark

Rules for companies operating in Denmark

Read more about your rights and duties, the Register of Foreign Service Providers (RUT), health and safety requirements etc.

Dowiedz się więcej
Rules and rights when working in Denmark

Rules and rights when working in Denmark

In this leaflet you can read about some of the most important rules and rights you need to know when working in Denmark.

Dowiedz się więcej
Inspection by the Danish Working Environment Authority

Uniknij kary – Pamiętaj o zgłoszeniu w Rejestrze RUT

Przedsiębiorstwa zagraniczne mają obowiązek dokonania zgłoszenia w Rejestrze Usługodawców Zagranicznych (RUT). Za niedokonanie zgłoszenia może zostać nałożona kara.

Dowiedz się więcej