Spring over hovedmenu

Informaţii asupra mediului de sănătate şi securitate la locul de muncă în Danemarca

Autoritatea daneză care monitorizează mediul muncii – Inspectoratul Muncii (Arbejdstilsynet)

Inspectoratul Muncii este autoritatea daneză care se ocupă cu menţinerea sănătăţii şi securităţii la locul de muncă în cadrul companiilor care activează în Danemarca. Printre altele, Inspectoratul Muncii supraveghează companiile şi asigură un mediu de lucru profesional.

În Danemarca problemele legate de mediul de lucru trebuie prevenite şi soluţionate de către companii şi prin cooperarea între angajatori şi angajaţi. Însa este responsabilitatea angajatorului ca regulile privind mediul de lucru să fie respectate.

Inspectoratul Muncii este prezent pe întreg teritoriul ţării, printre altele şi în cele trei centre regionale din Copenhaga, Kolding şi Hadste. În centrele de supraveghere se află supraveghetori care au cunoştinţe în domeniu, printre altele în construcţii şi şantiere de construcţii, agricultură, alimentaţie şi curăţenie.

Supravegherea companiilor străine

Inspectoratul Muncii supraveghează atât companiile daneze, cât şi pe cele străine active în Danemarca. La baza acestei monitorizări se afla legea daneză privind mediul de lucru. Supraveghetorii efectuează controale în companii şi evaluează mediul de lucru. Aceştia monitorizează condiţiile ergonomice, nivelul zgomotului şi riscul de accidente.

Inspectoratul Muncii controlează de asemenea dacă firmele străine s-au înregistrat la Registrul pentru Furnizorii Străini de Servicii (RUT) şi dacă datele de înregistrare sunt corecte.

Vizitele de monitorizare vor fi adesea efectuate fără notificare prealabilă

În Danemarca salarizarea şi condiţiile de muncă sunt reglementate de către partenerii sociali prin acorduri colective. Aşadar Inspectoratul Muncii nu efectuează inspecţii în legătură cu auditul firmei.

Măsurile Inspectoratului Muncii

Dacă Inspectoratul Muncii constată, în urma unei inspecţii, că o companie nu respectă cerinţele legii, acesta va cere companiei să se asigure că legile sunt respectate.

În cazuri speciale, Inspectoratul Muncii poate interzice continuarea activităţilor până la soluţionarea problemelor de sănătate şi securitate în muncă. De asemenea Inspectoratul Muncii poate să amendeze o companie, dacă au fost încălcate reguli clare şi bine-cunoscute.

Inspectoratul Muncii poate decide să revină după o vizită de supraveghere pentru a controla dacă compania a respectat ordinele vizitei precedente.

Monitorizarea va fi întotdeauna însoţită de discuţii şi îndrumare pentru a se asigura că respectivele companii înţeleg de ce Inspectoratul Muncii consideră că regulamentele de sănătate şi securitate în muncă nu a fost respectate, precum şi în ce fel pot soluţiona problemele de sănătate şi siguranţă.

Registrul pentru Furnizorii Străini de Servicii (RUT)

Companiile străine care efectuează activităţi temporare în Danemarca trebuie să îşi înregistreze atât compania cât şi activităţile în Registrul pentru Furnizorii Străini de Servicii (RUT). Acest lucru este valabil atât pentru companiile străine cu angajați, cât şi pentru lucrătorii independenţi fără angajați. Înregistrarea se poate face în limbile daneză, engleză, germană şi poloneză.

Citiţi mai multe despre înregistrarea în Registrul pentru Furnizorii Străini de Servicii

Înregistrare în Registrul pentru Furnizorii Străini de Servicii (în engleză, germană şi polonă)

Recunoaşterea calificărilor profesionale

Angajaţii detaşaţi pentru lucru temporar în Danemarca trebuie să aibă toate calificările necesare pentru a-şi desfăşura activitatea. În cazul în care aceste calificări au fost dobândite în străinătate, acestea trebuie să fie recunoscute de către Inspectoratul Muncii pentru anumite domenii, iar pentru alte domenii existenţa acestor calificări intră în responsabilitatea angajatorului. Reţineţi faptul că aceste calificări trebuie să fie recunoscute înainte de începerea activităţilor.

Citiţi mai multe asupra regulilor pentru recunoaşterea calificărilor şi gasiţi formularul (în engleză, germană şi polonă)

Raportarea unui accident de muncă

În calitate de patron, aveți obligația să raportați accidentele de la locul de muncă. Acest lucru este valabil și în cazul în care dețineți o companie străină, care efectuează activități temporare în Danemarca.

În cazul în care compania are un număr CVR danez, accidentul de muncă va fi înregistrat digital în sistemul de înregistrare EASY, care se poate accesa pe virk.dk. (Daneză)

Companiile străine care nu au un CVR danez pot folosi o intrare specială de acces pe virk.dk. (Daneză) Aici va fi generat numărul RUT al companiei.

Intrare specială de acces pe virk.dk. (Daneză)

Citiți mai multe informații despre raportarea accidentelor de lucru (Engleză)

Înregistrarea în Registrul de produse

Toate companiile care importă sau produc produse chimice periculoase pentru uz profesional în Danemarca trebuie să raporteze produsele în Registrul produselor. Acest lucru se aplică şi în cazul în care o companie aduce produse chimice periculoase în Danemarca pentru uz personal. Notificarea trebuie făcută la cel mult o lună după import.

Citiți mai multe despre Registrul de produse (în engleză)

Înregistrarea în Registrul de produse (în engleză)

Any questions?

Contact Arbejdstilsynet
The Danish Working Environment Authority (WEA)

Phone hours
Monday - Thursday: 8 - 15
Friday: 8 - 14

+45 70 12 12 88
Press 9 for English
at@at.dk