Spring over hovedmenu

Informacija apie darbuotojų sveikatą ir darbo saugą Danijoje

Darbo inspekcija – tai Danijos darbuotojų sveikatos ir darbo saugos valdžios institucija, siekianti sveikatai palankios ir saugios darbo aplinkos šalies įmonėse. Šis tikslas, be kita ko, įgyvendinamas jas kontroliuojant ir skleidžiant profesinės darbuotojų sveikatos ir darbo saugos žinias.

Danijoje siekiama užkirsti kelią darbuotojų sveikatos ir darbo saugos problemoms bei, bendradarbiaujant darbdaviams ir darbuotojams, jas spręsti. Tačiau už darbuotojų sveikatos ir darbo saugos taisyklių laikymąsi atsakingas darbdavys.

Darbo inspekcijos padalinių yra visoje Danijoje; jie įsteigti ir trijuose regioniniuose kontrolės centruose Kopenhagoje, Koldinge ir Hadstene. Kontrolės centruose dirba asmenys, kompetentingi atskirose sektorių srityse, pavyzdžiui, pastatų ir inžinerinių statinių statybos, žemdirbystės, maisto produktų ir valymo paslaugų.

Užsienio bendrovių inspektavimas

Darbo inspekcija kontroliuoja įmones, savo veiklą vykdančias Danijoje; ji inspektuoja daniškas ir užsienio bendroves. Priežiūra vykdoma nuolat, vadovaujantis Danijos darbuotojų sveikatos ir darbo saugos įstatymu. Kontrolę atliekantys asmenys vyksta į įmones ir vertina, ar laikomasi darbuotojų sveikatos ir darbo saugos taisyklių. Jie stebi, pvz., ergonomiką, triukšmą, ir vertina nelaimingų atsitikimų riziką.

Darbo inspekcija taip pat tikrina, ar užsienio bendrovės pateikė pranešimus Užsienio šalių paslaugų teikėjų registrui (dan. sutr. RUT) ir ar juose nurodyta informacija teisinga.

Darbo inspekcijos darbuotojai dažnai atvyksta atlikti kontrolės neįspėję iš anksto

Danijoje darbo užmokesčio ir darbo sąlygas kolektyvinėse sutartyse reglamentuoja socialiniai partneriai. Taigi atlikdama kontrolę Darbo inspekcija šių dalykų netikrins.

Darbo inspekcijos atsakomieji veiksmai

Jeigu Darbo inspekcija per kontrolinę patikrą konstatuoja, jog įmonė nepaiso įstatymo reikalavimų, ji oficialiai nurodo bendrovei užtikrinti, kad įstatymo bus laikomasi.

Ypatingais atvejais Darbo inspekcija gali uždrausti tęsti darbus tol, kol bus išspręsta darbuotojų sveikatos ir darbo saugos problema. Be to, nustačiusi, kad nesilaikoma aiškių ir visiems žinomų taisyklių, ji gali įmonei skirti baudą.

Darbo inspekcija, įpareigojusi įmonę įvykdyti tam tikrus įsipareigojimus, gali dar kartą atvykti ir patikrinti, ar ji tai padarė.

Atliekant kontrolę visuomet stengiamasi užmegzti dialogą ir patarti, siekiant, kad įmonės administracija suvoktų, kodėl Darbo inspekcija vertina, jog joje nesilaikoma darbuotojų sveikatos ir darbo saugos taisyklių, ir ką reikia daryti toliau, sprendžiant šio pobūdžio problemas.

Atitinkami savitarnos sprendimai

Užsienio šalių paslaugų teikėjų registras (dan. sutr. RUT)

Užsienio įmonės, laikinai vykdysiančios veiklą Danijoje, apie ją ir veiklos užduotis privalo pranešti Užsienio šalių paslaugų teikėjų registrui (dan. sutr. RUT). Šis reikalavimas taikomas ir užsienio įmonėms, samdančioms darbuotojus, bei savarankiškai dirbantiems asmenims, kurie jų nesamdo. Minėtą pranešimą galite pateikti danų, anglų, vokiečių ir lenkų kalbomis.

Skaitykite daugiau apie Užsienio šalių paslaugų teikėjų registrą (dan. sutr. RUT)

Pateikite pranešimą Užsienio šalių paslaugų teikėjų registrui (anglų, vokiečių ir lenkų kalbomis)

Profesinės kvalifikacijos pripažinimas

Komandiruojami darbuotojai, kurie Danijoje dirbs laikinai, privalo būti įgiję būtiną savo darbui profesinę kvalifikaciją. Jeigu ji įgyta užsienyje, dirbant kai kuriose srityse būtina, kad ją oficialiai pripažintų Darbo inspekcija. Likusiose srityse atsakomybė už tai, kad darbuotojas išties kvalifikuotas dirbti savo darbą, tenka darbdaviui. Atkreipkite dėmesį, kad asmens kvalifikacija turi būti oficialiai pripažinta dar prieš jam pradedant dirbti.

Skaitykite daugiau apie oficialų kvalifikacijos pripažinimą ir peržiūrėkite dokumento formą (anglų, vokiečių ir lenkų kalbomis).

Praneškite apie nelaimingą atsitikimą darbe

Jūs, kaip darbdavys, esate įpareigoti pranešti apie nelaimingą atsitikimą darbe. Tai taip pat galioja tuo atveju, jeigu jūs turite užsienio šalies įmonę, kuri Danijoje laikinai vykdo darbus.

Jeigu įmonei suteiktas daniškas įmonės registracijos numeris (dan. „CVR-nummer“), apie nelaimingus atsitikimus darbe reikia pranešti skaitmeniniu būdu pranešimų sistemoje EASY, kurią rasite virk.dk.

Praneškite apie nelaimingą atsitikimą darbe su CVR numeriu EASY (anglų kalba)

Užsienio šalių įmonės, kurioms nesuteiktas daniškas įmonės registracijos numeris, gali naudotis ypatinga prieiga tinklalapyje virk.dk. Čia reikia nurodyti įmonei suteiktą RUT numerį.

Praneškite apie nelaimingą atsitikimą darbe su RUT numeriu (anglų kalba)

Skaitykite daugiau apie pranešimą apie nelaimingus atsitikimus darbe (anglų kalba)

Pranešimas Produktų registrui

Visos įmonės, importuojančios arba gaminančios pavojingas chemines medžiagas, skirtas profesionaliam naudojimui Danijoje, privalo apie šiuos produktus pranešti Produktų registrui. Šis reikalavimas galioja ir tuo atveju, jeigu bendrovė pavojingas chemines medžiagas Danijoje naudoja savo poreikiams. Minėtą pranešimą reikia pateikti ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo importo dienos.

Skaitykite daugiau apie Produkto registraciją (anglų kalba)

Pateikti pranešimą Produktų registrui (anglų kalba)

Segtuvai su informacija lietuvių kalba apie darbuotojų sveikatą ir darbo saugą Danijoje

Darbo inspekcija dalį informacijos išvertė į lietuvių kalbą (apie saugą pastatų ir inžinerinių statinių statybos srityje, apgyvendinimą Danijoje ir t. t.).


Saugumas pastatų ir inžinerinių statinių statybos srityje
Nežaiskite azartinių žaidimų su savo sauga statybos aikštelėje

Apsaugokite save asmeninemis apsaugos priemoniemis

Sauga dirbant ant kopeciu

Sauga dirbant pastatuose, kuriuose yra PCB

Sauga statant pastolius ir dirbant ant ju

Sauga vykdant griovimo darbus

Sauga vykdant kasimo darbus

Sauga vykdant stogo darbus

Saugokite save nuo asbesto

Signalai dirbant kranais


Darbo vietos vertinimas (dan. sutr. APV)

Rizikos vertinimas (APV)


Apgyvendinimas Danijoje
Stogas virš jūsų galvos

Any questions?

Contact Arbejdstilsynet
The Danish Working Environment Authority (WEA)

Phone hours
Monday - Thursday: 8 - 15
Friday: 8 - 14

+45 70 12 12 88
Press 9 for English
at@at.dk