Spring over hovedmenu

Udvalgte selvbetjeningsløsninger

Her finder du en oversigt over de mest brugte selvbetjeningsløsninger på arbejdsmiljøområdet i Danmark.

Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT)

Udenlandske virksomheder, som arbejder midlertidigt i Danmark, skal anmelde virksomheden og dens opgaver til Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT). Anmeldelsen kan foretages på dansk, engelsk, tysk og polsk. For transportkørsel se nedenfor.

Læs mere om Registret for Udenlandske TjenesteydereAnmeld til Registret for Udenlandske Tjenesteydere (dansk, engelsk, tysk og polsk)

Registret for udenlandsk transportkørsel i Danmark

Udenlandske transportvirksomheder, der udfører cabotage med gods, vejdelen af kombineret transport eller buscabotage i Danmark, skal anmelde deres kørsler i Register for udenlandsk transportkørsel i Danmark. Anmeldelsen kan foretages på engelsk og dansk.

Anmeld transportkørsel til Registret for udenlandsk transportkørsel i Danmark

Anmeld arbejde med asbest

Arbejde med nedrivning af asbestholdigt materiale indvendigt i bygninger og i skibe, tog, maskiner mv. skal anmeldes til Arbejdstilsynet, inden arbejdet begyndes. Det samme gælder andet arbejde, som kan indebære udsættelse for asbest.

Anmeld arbejde med asbest

Anmeld byggeplads

Inden bygherren sætter arbejdet i gang, skal byggepladsen muligvis anmeldes til Arbejdstilsynet. Det gælder i de tilfælde, hvor arbejdet forventes at vare mere end 30 arbejdsdage med mindst 20 ansatte eller når arbejdsmængden forventes at overstige 500 mandedage.

Anmeld byggeplads

Søg om anerkendelse af kvalifikationer erhvervet i udlandet

Udstationerede arbejdstagere, der skal arbejde midlertidigt i Danmark, skal have de nødvendige kvalifikationer for at udføre deres arbejde. Hvis kvalifikationerne er erhvervet i udlandet, skal de på nogle arbejdsområder anerkendes af Arbejdstilsynet, mens det på andre områder er arbejdsgiverens ansvar at sikre sig, at kvalifikationerne er til stede. Bemærk, at kvalifikationerne skal være anerkendt, inden arbejdet går i gang.

Læs mere om reglerne for anerkendelse og find formularen

Anmeld en arbejdsulykke

Som arbejdsgiver har du pligt til at anmelde en arbejdsulykke. Det gælder også, hvis du har en udenlandsk virksomhed, der midlertidigt udfører arbejde i Danmark.

Hvis virksomheden har dansk CVR-nummer, skal du anmelde arbejdsulykker digitalt i anmeldesystemet EASY.

Anmeld en arbejdsulykke i EASY

Udenlandske virksomheder, uden dansk CVR, kan bruge en særlig indgang på Business in Denmark. Her skal virksomhedens RUT-nummer oplyses.

Anmeld arbejdsulykke som arbejdsgiver uden CVR-nummer

Anmeld farlige stoffer og materialer til Produktregistret

Alle virksomheder, der importerer eller producerer farlige kemiske produkter til professionelt brug i Danmark, skal anmelde produkterne til Produktregistret. Det gælder også, hvis en virksomhed medtager farlige kemiske produkter til eget brug i Danmark. Anmeldelsen skal være foretaget senest en måned efter importen.

Anmeld til ProduktregistretLæs mere om anmeldelse til Produktregistret

Indberet giftige stoffer og blandinger

Virksomheder, der fremstiller, bruger, importerer eller sælger meget giftige stoffer og blandinger skal meddele det til den ansvarlige myndighed. Arbejdstilsynet har ansvar for fremstilling og brug af giftige stoffer og blandinger, mens Miljøstyrelsen har ansvar for import og salg. Indberetningen skal i begge tilfælde ske til en digital løsning, som Miljøstyrelsen har ansvaret for.

Indberet giftige kemiske stoffer og blandinger

Materialer på andre sprog

Samlet oversigt over Arbejdstilsynets materialer på andre sprog

Last updated: 05-10-2021