Spring over hovedmenu

Anmeldelse til Registret for Udenlandske Tjenesteydere

Udenlandske virksomheder, som arbejder i Danmark, skal overholde de danske regler om fx arbejdsmiljø og skat. For at de danske myndigheder skal kunne føre tilsyn med dem, skal de anmelde sig til Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT).

Hvis jeres udenlandske virksomhed midlertidigt skal udføre arbejde i Danmark, skal I anmelde virksomheden og jeres opgaver til Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT). Det gælder også for selvstændige uden ansatte og for virksomheder, der ikke har reelle aktiviteter i hjemlandet.

Hvordan skal I anmelde til RUT?

I skal anmelde jeres virksomhed og opgaver til RUT digitalt via virk.dk. Det er ikke muligt at anmelde på papir. Det er ikke nødvendigt med digital ID eller digital signatur. Anmeldelsen kan foretages på engelsk, tysk, polsk og dansk.

Anmeld jeres virksomhed til RUT (in English)

Når I har anmeldt jer til RUT, vil I modtage en kvittering, som indeholder et RUT-nummer. Det skal I bruge, når I kontakter de danske myndigheder eller fx skal anmelde en arbejdsulykke.

Dokumentation til hvervgiver for anmeldelse

Hvis I udfører arbejde inden for bygge og anlæg, landbrug, skovbrug, gartneri, havearbejde eller rengøring, skal I over for hvervgiver kunne dokumentere, at I har anmeldt jer til Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT). Dokumentationen kan være den kvittering, I har fået, da I anmeldte jer til RUT.

Hvervgiveren, er den person eller det firma, som I har aftalt en arbejdsopgave for.

Hvad skal I anmelde til RUT?

Når I skal anmelde til Registeret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT), skal I oplyse følgende:

Virksomheder med ansatte

 • Virksomhedens navn, forretningsadresse og kontaktoplysninger
 • Dato for påbegyndelse og afslutning af arbejdsopgaven
 • Sted, hvor arbejdsopgaven udføres
 • Kontaktperson for virksomheden. Kontaktpersonen skal udpeges af virksomheden blandt de personer, der arbejder i Danmark i forbindelse med levering af tjenesteydelsen.
 • Virksomhedens branchekode
 • Identitet på de udstationerede lønmodtagere og udstationeringens varighed
 • Eventuel momsregistrering i hjemlandet
 • Forhold omkring social sikring i hjemlandet for de lønmodtagere, der er anmeldt oplysninger om
 • Tjenesteydelsens danske hvervgiver, med mindre hvervgiver er en privatperson. Hvervgiveren, er den person eller det firma, som I har aftalt en arbejdsopgave for.

Selvstændige uden ansatte

 • Virksomhedens navn, forretningsadresse og kontaktoplysninger
 • Dato for påbegyndelse og afslutning af arbejdsopgaven
 • Sted, hvor arbejdsopgaven udføres
 • Virksomhedens branchekode.
 • Eventuel momsregistrering i hjemlandet
 • Forhold omkring social sikring i hjemlandet for de lønmodtagere, der er anmeldt oplysninger om
 • Tjenesteydelsens danske hvervgiver, med mindre hvervgiver er en privatperson. Hvervgiveren, er den person eller det firma, som I har aftalt en arbejdsopgave for.

Hvornår skal I anmelde til RUT?

I skal have anmeldt jer til Registeret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT), når arbejdet i Danmark begynder. Hvis der sker ændringer i det, I har anmeldt, skal I senest den første arbejdsdag, efter at ændringerne er trådt i kraft, anmelde det til RUT.

Før I kan anmelde midlertidige arbejdsopgaver, skal I oprette en brugerkonto i RUT. Når den er oprettet, kan I genbruge den, hver gang I skal anmelde nye arbejdsopgaver eller ændre i allerede anmeldte oplysninger.

Risiko for bøde

I har pligt til at anmelde jeres opgaver eller ændringer i forbindelse med opgaver til RUT. Hvis I anmelder for sent eller anmelder ukorrekte eller utilstrækkelige oplysninger, kan I blive straffet med en bøde. Hvis I ikke anmelder opgaver til RUT, kan Arbejdstilsynet give jeres virksomhed en bøde på 10.000 kroner eller sende en tiltaleindstilling til politiet. Hvis I gentagne gange undlader at anmelde opgaver til RUT, kan I få en bøde på 20.000 kroner.

Den yderste konsekvens af, at I undlader at anmelde en konkret opgave til RUT, kan være, at jeres virksomhed bliver pålagt daglige bøder, indtil I anmelder opgaven til RUT.

Har du spørgsmål?

Kontakt RUT Support
hos Erhvervsstyrelsen

+45 72 20 00 36
rut@erst.dk