Spring over hovedmenu

Ligestilling mellem mænd og kvinder på arbejdsmarkedet

Udenlandske virksomheder, som udstationerer lønmodtagere i Danmark, er omfattet af de danske regler om ligebehandling og ligeløn. Reglerne tager udgangspunkt i, at mænd og kvinder er ligeværdige og derfor skal have samme rettigheder og muligheder.

I Danmark må en arbejdsgiver ikke forskelsbehandle sine ansatte på grund af køn, det gælder både med hensyn til løn, og hvordan de skal behandles i løbet af deres arbejdsliv.

Ligebehandling

Loven om ligebehandling af mænd og kvinder sikrer, at mænd og kvinder behandles ens i arbejdslivet. Det betyder for eksempel, at en arbejdsgiver ikke må foretrække det ene køn frem for det andet, når en stilling skal besættes. Loven handler blandt andet om:

  • Arbejdsvilkår
  • Ansættelse og afskedigelse
  • Forfremmelse og uddannelse
  • Medlemskab af faglige organisationer med mere.

Lige løn for lige arbejde

Loven om lige løn for mænd og kvinder sikrer, at kønnene får lige løn for lige arbejde. Det betyder, at mænd og kvinder skal have den samme løn, hvis de udfører den samme type arbejde, eller hvis arbejdet har samme værdi.

Positiv særbehandling

I særlige tilfælde må arbejdsgivere give enten mænd eller kvinder bedre vilkår, når det er nødvendigt for at fremme ligestillingen mellem kønnene. Hvis man som arbejdsgiver ønsker at give positiv særbehandling til et køn, skal man søge tilladelse hos ministeren inden for det pågældende område. Man kan fx give et af kønnene fortrinsret ved ansættelse eller ved forfremmelse. Man kan også søge om tilladelse til at indføre kønskvoter.

Du kan klage over forskelsbehandling på grund af køn

Hvis du som ansat mener, at du er blevet diskrimineret på grund af dit køn, kan du klage til Ligebehandlingsnævnet. Det er gratis at klage, og det kan ske via Ankestyrelsens hjemmeside.

Klik her, hvis du vil sende en klage over diskriminering på grund af køn

Har du spørgsmål?

Kontakt Ligebehandlingsnævnet
Bemærk, at sekretariatet ikke uddyber eller kommenterer konkrete afgørelser.

+45 33 42 12 00
ast@ast.dk